Hệ thống quản lý doanh nghiệp tững bước phát triển mạnh doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp nhỏ lẽ cần nên biết khi mới thành lập chưa có kinh nghiệp quản lý. Hảy cùng tìm hiểu thêm nhiều thông tin qua bài viết dưới đây nhé.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì?

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là các chính sách, quy tắc, hướng dẫn, quy trình và thủ tục được sử dụng trong toàn bộ doanh nghiệp nhằm triển khai, thực hiện, phát triển chiến lược kinh doanh và tất cả các hoạt động quản lý liên quan.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì? Điều bạn cần biết
Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì?

Mỗi phương pháp quản lý có thể dẫn đến các tư duy và nhận thức khác nhau về hệ thống quản lý doanh nghiệp.

 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hệ thống sản xuất tinh gọn
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

>>>Xem thêm :Kinh doanh homestay cần gì ? Kiến thức kinh doanh

Cách xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tối ưu 

Hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm hoạt động quản lý như xây dựng cơ chế quản trị, cơ cấu tổ chức, quản lý tài trình, nguồn lực, hành chính và vận hành doanh nghiệp.


Xây dựng quy chế quản trị

Xây dựng quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp là bước đầu tiên cần làm để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Quy chế quản trị nội bộ là các văn bản được doanh nghiệp ban hành nội bộ để điều hành và kiểm soát công ty. Ngoài ra, quy chế này cũng quy định các hoạt động và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Quy chế quản trị đóng vai trò là nền tảng, là khung cho các bước xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp tiếp theo được hoàn thiện. Các quy chế nội bộ được ban hành thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 • Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.
 • Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn, miễn nhiễm, bổ nhiệm cán bộ quản lý.
 • Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát.
 • Quy định về đánh giá các hoạt động, khen thưởng, kỷ luật
 • Quy trình, thủ tục thành lập các tiểu ban Hội đồng quản trị.

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Đây là bước tiếp theo nhà quản lý cần thực hiện để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Các công việc cụ thể mà nhà quản lý cần thực hiện bao gồm:

 • Phác thảo sơ đồ cơ cấu tổ chức phù hợp với doanh nghiệp.
 • Xây dựng bộ tài liệu mô tả bộ phận, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.
 • Phác thảo phân công trách nhiệm giữa các phòng ban, bộ phận của doanh nghiệp.

Xây dựng quản trị tài chính

Hệ thống quản lý doanh nghiệp ngay sau khi thiết lập cơ cấu tổ chức thì việc xây dựng hệ thống quản trị tài chính cần được thực hiện ngay lập tức.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp: Khái niệm và các bước triển khai
Xây dựng quản trị tài chính

Bởi nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm quản trị nguồn vốn, từ tiền mặt, vốn, tài sản cho đến các chi phí phát sinh khác) nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng nên các quy định, quy trình, hướng dẫn về tạm ứng, thanh quyết toán, thu hồi và theo dõi công nợ…

>>>Xem thêm :Tỷ lệ chuyển đổi(Conversion Rate Optimization) là gì? Làm thế nào để tăng tỷ lệ chuyển đổi trên Facebook

Các bước triển khai hiệu quả một giải pháp ERP

Bước 1: Nhận được sự chấp thuận từ ban điều hành

Để thực thi một dự án ERP cần một nguồn lực rất lớn, do đó việc thuyết phục quản lý của bạn thật sự không dễ dàng. Để đảm bảo quá trình triển khai phần mềm ERP luôn diễn ra suôn sẻ, có được sự đồng thuận từ ban quản lý cấp cao là một bước cấp thiết cần phải thực hiện trước tiên.

Thường xuyên cập nhật thông tin với ban quản lý và thống nhất các mục tiêu. Hãy đặt ra các mục tiêu thiết thực và chia nhỏ nó, vừa dễ cho bạn thực hiện hơn, vừa giúp ích cho việc đánh giá và dự đoán kết quả.

Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp và tư vấn giải pháp ERP

Nhà cung cấp phù hợp sẽ giúp quá trình chuyển đổi hệ thống của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ. Khi lựa chọn bất kỳ nhà cung cấp giải pháp và tư vấn, việc đánh giá nên được thực hiện dựa trên một loạt các tiêu chuẩn được định sẵn: Liệu giải pháp mới có giúp làm nổi bật thêm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp? Giải pháp giúp xóa mờ khoảng cách khác biệt hiện tại trong doanh nghiệp, và giúp bạn vượt lên dẫn đầu thị trường? Giải pháp có phù hợp với văn hóa và mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Bước 3: Chọn phần mềm ERP dựng sẵn hay tùy chỉnh?

Hệ thống quản trị doanh nghiệp - Kici3 ERP
Bước 3: Chọn phần mềm ERP dựng sẵn hay tùy chỉnh?

Hệ thống quản lý doanh nghiệp về cơ bản, phần mềm ERP được phát triển nhờ vào quan sát và áp dụng những phương pháp thực hành tốt nhất (best practices). Nếu quy trình hoạt động không phù hợp (non-conforming), doanh nghiệp bạn không phải là best practice.

Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về hệ thống quản lý doanh nghiệp tững bước phát triển mạnh doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết nhé.

>>Xem thêm :Starsclean hướng dẫn cách giặt ghế sofa tại nhà

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo ( 94now, magenest, … )

090.909.8984
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top