Chính Sách Cài Đặt

Các sản phẩm của công ty WinERP dưới hình thức hoạt động dịch vụ gia công phần mềm và dịch vụ khác liên quan đến lập trình phần mềm.

Chính sách cài đặt các sản phẩm của công ty cung cấp như sau:

BÊN A:    (Thông tin của khách hàng )

Người đại diện:       (Thông tin của khách hàng )

Địa chỉ:          (Thông tin của khách hàng )

Mã số thuế:  (Thông tin của khách hàng )

—————————————————————————-

BÊN B:            CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WIN ERP

Người đại diện:     Ông Nguyễn Văn Định

Chức vụ:       Tổng Giám Đốc

Mã Số Thuế:      0314925870

Địa chỉ:  Số 107 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

—————————————————————————-

Địa chỉ cài đặt: Bên B cài đặt phần mềm cho Bên A trên hệ thống máy chủ cloud của bên B, hoặc trên server của Bên A nếu Bên A mua gói vĩnh viễn.

Thời gian giao nhận: Bên B phải cài đặt phần mềm cho Bên A ngay sau khi Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Quy ước giao nhận:

– Bên B được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ cài đặt phần mềm cho Bên A khi và chỉ khi được Bên A nghiệm thu thành công.

– Nếu Bên B thực hiện việc cài đặt chậm quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm giao nhận được quy định tại Hợp đồng giữa hai bên thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B hoàn lại số tiền bên A đã thanh toán cho Bên B ngay lập tức.

TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

 Trách nhiệm Bên B:

  • Cài đặt đúng phần mềm đã thoả thuận trên hợp đồng.
  • Bảo hành trong suốt thời gian sử dụng bản quyền.
  • Bên B phải cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A là sau 01 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

 Trách nhiệm Bên A:

  • Tạo điều kiện thuận lợi và cử người phối hợp với bên B trong việc giao nhận, cài đặt phần mềm.
  • Cùng bên B thực hiện tốt việc nghiệm thu bàn giao.
Tư vấn phần mềm
090909.8984
Scroll to Top