Điều Khoản Sử Dụng

Định nghĩa và các quy định chung

 • Truy cập, tra cứu, sử dụng trang web winerp.vn và các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên trang web này (sau đây gọi tắt là “Các Sản phẩm”) đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điệu kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với một hay nhiều điều khoản, điều kiện này, bạn hãy ngừng truy cập, tra cứu và sử dụng winerp.vn và Các Sản phẩm của chúng tôi.
 • Pháp nhân chủ quản winerp.vn và Các Sản phẩm (sau đây gọi là “Pháp nhân chủ quản”) là Công ty TNHH Giải Pháp WIN ERP
 • Tất cả các loại văn bản, nội dung, hình ảnh, đồ họa, video và các loại nội dung khác sau đây được gọi tắt là “Nội dung”.
 • Cá nhân hoặc pháp nhân tạo ra Nội dung và đăng tải trên winerp.vn sau đây gọi tắt là “Tác giả tác quyền”.
 • Bản Quy định & Điều khoản Sử dụng winerp.vn này sau đây gọi tắt là “Điều khoản Sử dụng”

Bản Quyền và Quyền Sở hữu trí tuệ

 • Pháp nhân chủ quản tuyên bố có quyền bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi nội dung được đăng tải trên winerp.vn, trừ trường hợp nội dung đó đã được đăng ký bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trước khi đăng lên winerp.vn.
 • Mọi nội dung được đăng tải trên winerp.vn được bảo hộ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành của Việt Nam và không được sao chép, sản xuất lại, đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Pháp nhân chủ quản, hoặc Tác giả tác quyền (trong trường hợp tác giả tác quyền khác với Pháp nhân chủ quản).

Đăng tải nội dung lên winerp.vn

 • Trong một số khu vực của winerp.vn (ví dụ: khu vực Hỏi & Đáp hoặc Blogs Tin Tức), bạn có thể được đăng tự do các nội dung mà bạn mong muốn (vd: đặt câu hỏi, tham gia thảo luận, gửi câu trả lời, hướng dẫn người khác triển khai ERP & CRM, v.v.).
 • Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng bạn chỉ đăng tải lên winerp.vn với những nội dung:
  1. Hợp pháp;
  2. Không phải nội dung giải trí;
  3. Không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
  4. Không vu khống các cá nhân và pháp nhân khác;
  5. Không quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ không phải là sản phẩm, dịch vụ của WinERP;
 • Bạn đồng ý rằng, trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những nội dung mà bạn đăng tải lên winerp.vn.

Quyền đơn phương từ chối
Bạn đồng ý rằng Pháp nhân chủ quản, không cần báo trước cho bạn, có quyền đơn phương từ chối cung cấp Các Sản phẩm cũng như xóa tài khoản của bạn trong trường hợp bạn vi phạm một hay nhiều điều khoản được nêu trong bản Điều khoản Sử dụng này.

Chân Thành Cảm Ơn !

Tư vấn phần mềm
090909.8984
Scroll to Top