Hơn 100 triệu doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng các giải pháp quản trị doanh nghiệp mỗi ngày

Winerp Erp Banner Bang Gia

Bảng Giá WinWork

Startup hay dùng gói này

WinWork 8

500,000 đ/tháng

 • Tạo 8 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 10GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

SMEs hay dùng gói này

WinWork 15

1,000,000 đ/tháng

 • Tạo 15 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 15GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Gói được sử dụng nhiều nhất

WinWork 35

2,000,000 đ/tháng

 • Tạo 35 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 20GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Phù hợp với DN vừa và lớn

WinWork 75

4,500,000 đ/tháng

 • Tạo 75 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 30GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Bảng Giá WinCRM

Startup hay dùng gói này

WinCRM 8

1,000,000 đ/tháng

 • Tạo 8 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 10GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

SMEs hay dùng gói này

WinCRM 15

2,000,000 đ/tháng

 • Tạo 15 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 15GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Gói được sử dụng nhiều nhất

WinCRM 35

3,000,000 đ/tháng

 • Tạo 35 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 20GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Phù hợp với DN vừa và lớn

WinCRM 75

6,000,000 đ/tháng

 • Tạo 75 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 30GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Bảng Giá WinERP Cloud

Startup hay dùng gói này

WinERP Cloud 8

2,000,000 đ/tháng

 • Tạo 8 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 10GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

SMEs hay dùng gói này

WinERP Cloud 15

3,000,000 đ/tháng

 • Tạo 15 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 15GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Gói được sử dụng nhiều nhất

WinERP Cloud 35

5,000,000 đ/tháng

 • Tạo 35 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 20GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Phù hợp với DN vừa và lớn

WinERP Cloud 75

10,000,000 đ/tháng

 • Tạo 75 user trong hệ thống
 • Dung lượng lưu trữ tối đa 30GB
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Bảng Giá WinERP Server

Phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn

WinERP Server 15

15 triệu/tháng

 • Từ trên 15 đến dưới 150 người dùng
 • 2CPU E5-2670, 64GB RAM, LAN: 1Gbps
 • 100GB lưu trữ dữ liệu, Bandwidth: 100Mbps
 • Miễn phí 1 địa chỉ IP
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Gói an toàn nhất

WinERP Server 25

25 triệu/tháng

 • Từ trên 15 đến dưới 300 người dùng
 • 8CPU E5-2670, 4x64GB RAM, LAN: 1Gbps
 • 300GB lưu trữ dữ liệu, Bandwidth: 100Mbps
 • Miễn phí 1 địa chỉ IP
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ
 • Dữ liệu sao lưu 7 bản trong 7 ngày gần nhất

Gói đặc thù

WinERP Server 100

100 triệu/vĩnh viễn

 • Không giới hạn User
 • Server KH tự trang bị
 • Cần có nhân sự IT server
 • Hỗ trợ triển khai, cài đặt server
 • Hỗ trợ monitor tình trạng server
 • Cập nhật miễn phí
 • Bảo hành theo gói bản quyền
 • Cam kết bảo mật dữ liệu của khách hàng
 • Mã hoá mật khẩu trước khi lưu trữ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phần mềm không cần cài đặt, có thể truy cập theo đường link website bên WinERP cung cấp để đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm chạy online, bắt buộc phải có internet hoặc 3G, 4G, 5G để sử dụng.

Hầu hết tất cả các khách hàng ở xa đều có thể cài đặt, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ thông qua các hình thức online : teamviewer, skype, anydesk,…với đội ngũ nhân viên triển khai của WinERP.

Phần mềm hỗ trợ import dữ liệu từ file excel lên. Chỉ cần làm đúng Form mẫu của WinERP là anh/ chị có thể đưa toàn bộ thông tin khách hàng, sản phẩm,… từ excel lên phần mềm.

Phần mềm hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch với khách hàng, có thể thời gian này khách hàng chưa quan tâm nhưng dùng phần mềm anh/ chị có thể lọc lại những khách hàng cũ và xem lại lịch sử giao dịch để chăm sóc khách hàng tiếp
Phần mềm có tích hợp hệ thống gửi sms, email tự động để hỗ trợ anh/ chị chăm sóc khách hàng , khi khách hàng có nhu cầu họ sẽ tự động liên hệ lại bên anh/ chị. Ngoài ra còn tích hợp với hệ thống call center – tổng đài ảo để phục vụ cho việc telesale.

Giúp nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả. Phân chia khách hàng hợp lý. Theo dõi sát trạng thái của khách hàng.

Hệ thống phần mềm thiết kế theo sơ đồ cơ cấu phòng ban hình cây. Ưu điểm sơ đồ này là chỉ có các cấp quản lý mới nhìn được thông tin khách hàng,nhật ký làm việc của từng nhân viên.

Và đồng thời phần mềm cũng có tính năng check trùng theo thông tin khách hàng như : email , số điện thoại….Nếu một số đt A đã được nhập vào hệ thống thì khi nhân viên khác nhập cũng số đó thì sẽ báo trùng …..

Bên WinERP có cung cấp các gói thuê bao theo tháng, anh/chị sẽ thanh toán theo đợt, mỗi đợt thanh toán theo 6 tháng hoặc 12 tháng.
 
Bên WinERP có cung cấp key license vĩnh viễn cho quý anh/chị. Tuy nhiên anh/chị cần trang bị thêm server riêng để bên WinERP cài đặt source code lên. Phí license sẽ được gửi cho anh chị trong báo giá triển khai ERP.
 

WinERP cam kết bảo mật bằng hợp đồng, ngoài ra bên Win ERP còn triển khai các license và hệ thống bảo mật trên server như firewall, ssl,…

Trường hợp anh/chị mua gói vĩnh viễn. Dữ liệu sẽ được đặt trên máy chủ của anh/chị nên sẽ do anh/chị hoàn toàn quản lý, bên WinERP không quản lý dữ liệu của khách hàng, sẽ hỗ trợ cài Backup tự động mỗi ngày.

090.909.8984
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top