Quy Trinh Cham Cong Tinh Luong Trong Doanh Nghiep2

Quy trình chấm công tính lương truyền thống tại các doanh nghiệp

Quy trình tiền lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào thẻ chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

Các nguyên tắc tính lương trong doanh nghiệp

Nguyên tắc cơ bản của việc tính lương trong doanh nghiệp đó là phân cấp bậc lương cho từng vị trí. Trước khi tim hiểu về nguyên tắc tính lương trong doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ một số khái niệm sau:

  • Tiền lương cấp bậc là tiền lương áp dụng cho công nhân căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của công nhân.
  • Hệ số tiền lương cấp bậc theo những quy định của Nhà nước là căn cứ để doanh nghiệp dựa vào đó để trả lương cho người lao động theo chất lượng và điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định.
  • Mức lương là lượng tiền trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…) phù hợp với các cấp bậc trong thang lương. Thông thường, Nhà nước chỉ quy định mức lương bậc I hoặc mức lương tối thiểu với hệ số lương của cấp bậc tương ứng.
  • Thang lương là quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các vị trí giống hoặc khác nhau theo trình tự và cấp bậc. Mỗi bậc trong thang lương đều có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương khác nhau so với tiền lương tối thiểu.
  • Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về trình độ lành nghề của công nhân ở một bậc nào đó phải biết gì về mặt kỹ thuật và phải làm được gì về mặt thực hành.

Giữa các khái niệm trên có mối quan hệ chặt chẽ. Nhân viên hoàn thành tốt mức nào thì sẽ được xếp vào cấp bậc lương tương ứng mức đó. Tất nhiên quyết định này chỉ được đưa ra sau khi hoàn thành quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khoa học.

Kết quả hình ảnh cho quy trình chấm công tính lương

Quy trình chấm công tính lương truyền thống

Quy trình chấm công

Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo bảng chấm công của nhân viên đó.


  • Nếu giờ công bị thiếu, người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo quy định quản lý giờ công.
  • Nếu phát hiện giờ công không đúng theo quy chế của công ty thì phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích. Nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý theo quy định của công ty.
  • Nếu nhân viên làm tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng ca của nhân viên đó, xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp không đúng, thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

Quy trình chấm công tính lương đơn giản, chuẩn xác 100% 2

Bảng chấm công thể hiện trên excel

Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công theo từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của nhân viên, thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

Quy trình tính lương

Cập nhật các mức lương, chế độ cho từng nhân viên

Nếu trong tháng có phát sinh việc thay đổi mức lương cơ bản, mức thưởng, mức bảo hiểm, phụ cấp,… liên quan đến lương hàng tháng. Thì nhân viên tính lương phải cập nhật các số liệu thay đổi vào trong bảng lương.

Xác định mức lương thực tế

Theo đó, doanh nghiệp sẽ xác định mức lương cơ bản, mức lương tăng ca và mức lương làm ngày chủ nhật, ngày lễ,… để có thể tính lương chuẩn xác cho nhân viên.

Quy trình chấm công tính lương đơn giản, chuẩn xác 100% 3

Xác định mức lương thực tế doanh nghiệp trả cho nhân viên

Xác định thưởng năng suất

Phòng nhân sự sẽ có trách nhiệm đôn đốc các bộ phận gửi bảng đánh giá các chỉ tiêu về phòng nhân sự vào ngày một ngày nhất định hàng tháng (tùy theo yêu cầu mỗi doanh nghiệp).

Dựa trên bảng đánh giá chỉ tiêu và bảng tổng hợp đánh giá nghiệp vụ, nội quy của Trưởng phòng nhân sự. Nhân viên tính lương lập bảng tổng hợp đánh giá công việc của từng chức danh để trình Trưởng phòng xem xét.

Sau khi nhân được kết quả phê duyệt từ Giám đốc, nhân viên tính lương sẽ nhập hệ số đánh giá công việc vào bảng lương. Mức thưởng năng suất thực tế sẽ bằng mức thưởng năng suất tương ứng x hệ số đánh giá công việc.

Xác định các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm ứng lương, bồi thường thiệt hại, trừ tiền trách nhiệm hoặc chức vụ, giảm trừ đóng vào các quỹ bảo hiểm, công đoàn…

In và kiểm tra bảng lương

Nhân viên tính lương sẽ in bảng lương và kiểm tra bảng lương dựa theo: loại công tăng giảm theo số ngày làm việc trong tháng, mức thu nhập trung bình trong từng bộ phận,…

Sau khi tiến hành kiểm tra, nhân viên tính lương chuyển bảng lương cho Trưởng phòng nhân sự xem xét và ký xác nhận. Trường phòng nhân sự chịu trách nhiệm trình bảng lương cho Giám Đốc xem xét và phê duyệt.

In phiếu lương và thanh toán lương

Sau khi được giám đốc duyệt bảng lương, nhân viên tính lương in các phiếu lương và đính kèm theo bảng lương tổng để chuyển cho phòng kế toán làm thủ tục thanh toán. Phiếu lương được cho vào phong bì và gửi đến từng nhân viên

Phòng kế toán chịu trách nhiệm làm thủ tục gửi tiền vào ngân hàng theo thời gian quy định của mỗi doanh nghiệp.

Kết luận

Mong rằng bài viết đã truyền tải được tất cả các vấn đề liên quan tới tính lương, thưởng của doanh nghiệp Việt Nam một cách tổng quát tới với độc giả. Các quản lý cần theo dõi sát sao các hoạt động công bố chính sách, nghị định, thông tư mới của chính phủ để kịp thời điều chỉnh cho doanh nghiệp của mình.

Nếu còn thắc mắc vấn đề gì trong bài viết trên, vui lòng để lại phản hồi bên dưới. Đội ngũ winerp.vn sẽ tích cực trả lời những phản hồi của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Hữu Đệ –  ATP Media

090.909.8984
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top