Hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch sản xuất tổng thể cho doanh nghiệp

Rate this post

Lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất là một trong những công đoạn vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Ý tưởng kinh doanh có hay đến đâu, nếu không có kế hoạch vận hành điều độ sản xuất, hiệu quả kinh doanh thực tế sẽ không bao giờ đạt như kỳ vọng, và các nguồn lực từ tài chính đến nhân sự cũng sẽ không được tối ưu hóa. Vậy làm sao để lập được kế hoạch sản xuất, phương pháp lập như thế nào. Mời bạn cùng Winerp.vn tìm hiểu qua bài viết bên dưới.

Mục lục

Định nghĩa kế hoạch sản xuất là gì

Dự án sản xuất giữ vai trò không thể không có vì cả nhà máy, doanh nghiệp sẽ phải vận hành theo dự án sản xuất được lập. Hiểu được ý nghĩa của dự án sản xuất, phương pháp lập và quản trị bản kế hoạch sản xuất hiệu quả sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất của chính bản thân mình từ đó tăng cao lời so với vốn. Vậy, kế hoạch sản xuất là gì?

Bản kế hoạch sản xuất là một phần của chiến lược kinh doanh, trong đó nhà máy/bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất. bản kế hoạch này sẽ cho thấy được số lượng hàng hóa cần sản xuất và chi phí tương ứng với số lượng hàng hóa được sản xuất trong mỗi chu kỳ thông thường là quý/lần.

Mục tiêu của tạo dựng kế hoạch sản xuất

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Kết quả của việc thực hiện theo kế hoạch sản xuất là sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lực và thiết bị của nhà máy. Điều này dẫn đến chi phí thấp và lợi nhuận cao cho tổ chức.

Dòng sản xuất ổn định

Lập kế hoạch sản xuất chắc rằng một dòng sản xuất liên tục và ổn định. Lúc này , tổng thể các máy được đưa vào sử dụng tối đa, dẫn đến việc sản xuất hàng ngàycung ứng điểm cung hàng liên tục cho quý khách hàng.

Ước lượng nguồn lực

Tạo dựng kế hoạch sản xuất giúp ước lượng nguồn lực như con người, vật liệu,… Ước lượng này được tính toán dựa trên dự báo doanh số, vì vậy dự án được lập ra để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Phối hợp hoạt động của các phòng ban

Tạo dựng kế hoạch sản xuất giúp phối hợp các hoạt động của các phòng ban khác nhau. Ví dụ: bộ phận Marketing tiếp thị phối hợp với bộ phận sản xuất để buôn bán hóa. Từ đó gia tăng tiền lời cho công ty.

Giảm thiểu lãng phí nguyên liệu

Lên kế hoạch sản xuất giảm thiểu lãng phí nguyên liệu thô. Nó chắc rằng kiểm kê nguyên liệu và nguyên liệu phù hợp đồng thời chắc chắn sản xuất các sản phẩm hoặc sản phẩm giá trị.

Cải thiện năng suất lao động

Nhờ bản kế hoạch sản xuất, công ty hoàn toàn có thể dùng tối đa nguồn nhân lực, công nhân được huấn luyện rõ ràng. Đồng thời, lời so với vốn được chia sẻ với các công nhân dưới mô hình tăng lương và các ưu đãi khác từ đó công nhân có động lực để thực hiện tốt công việc của họ.

Nắm rõ thị trường

Lên kế hoạch sản xuất giúp việc ship cho khách hàng kịp thời nhờ việc sản xuất chất lượng được đảm bảo diễn ra với tần suất nhiềuhàng ngày.Từ đó, công ty có thể đối mặt với cạnh tranh hiệu quả, và nắm bắt thị trường.

Cung cấp môi trường làm việc tốt hơn

Lên kế hoạch sản xuất cung cấp một môi trường hoạt động tốt hơn cho người lao động. Công nhân được cải thiện điều kiện hoạt động, giờ làm việc có lý, nghỉ phép và nghỉ lễ, tăng lương và các ưu đãi khác. Điều này là do doanh nghiệp động rất hiệu quả.

Tạo điều kiện cải thiện chất lượng

Xây dựng kế hoạch sản xuất tạo điều kiện cải thiện chất lượng vì công đoạn sản xuất được kiểm tra liên tục. Ý thức về giá trị được phát triển giữa các nhân viên thông qua giảng dạybản kế hoạch đề xuất, v.v.

Giảm chi phí sản xuất

Xây dựng kế hoạch sản xuất giúp tối ưu tối đa các nguồn lực và giảm thiểu lãng phí.

cách lập kế hoạch sản xuất

Các phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất bán hàng

Trong thực tế doanh nghiệp rất có thể sử dụng nhiều phương pháp để tạo dựng kế hoạch, tuỳ thuộc vào ý định, yêu cầu mà công ty dùng các phương pháp khác nhau.

Phương pháp cân đối

Phương pháp này gồm các bước sau :

Bước 1: định hướng kỹ năng của doanh nghiệp, bao gồm kỹ năng sẵn có và khả năng bảo đảm có trong tương lai của doanh nghiệp và các thành phần sản xuất .

Bước 2: Cân đối giữa nhu cầu của thị trường và kỹ năng về các yếu tố để sản xuất.

Trong nền kinh tế thị trường , phương pháp cân đối được xác định bởi những yêu cầu sau:

-Cân đối được thực hiện phải là cân đối động .Cân đối để lựa chọn phương án tận dụng chứ không phải là cân đối theo phương án đã được chỉ định.Các yếu tố để cân đối là những thành phần biến đổi theo môi trường buôn bán , đó là nhu cầu của thị trường và kỹ năng có thể khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp trong kỳ dự án.

-Thực hiện cân đối liên hoàn ,nghĩa là tiến hành nhiều cân đối kế tiếp nhau để bổ sung và điều chỉnh phương án cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh .

-Trước khi tiến hành cân đối toàn bộ các thành phần thì phải thực hiện cân đối trong những yếu tố trước .Kết quả cân đối tổng hợp phải là căn cứ để xác định năng lực sản xuất buôn bán của công ty và là cơ sở để định hướng hoặc điều chỉnh các phương án kinh doanh của công ty.

Phương pháp tỷ lệ cố định

Nội dung của phương pháp này là tính toán một số chỉ tiêu của năm dự án theo một tỷ lệ đã được xác định trong năm báo cáo trước đó. Theo phương pháp này doanh nghiệp sẽ coi tình hình của năm tạo dựng kế hoạch giống như tình hình của năm báo cáo đối với một số chỉ tiêu nào đó.

Phương pháp này cho thấy kết quả nhanh nhưng thiếu chính xác, vì thế chỉ nên tận dụng trong hoàn cảnh không đòi hỏi độ chính xác cao, và thời gian thực hiện kế hoạch không kéo dài.

Phương pháp lên kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Đây là một phương pháp lên kế hoạch có tính chất truyền thống và vẫn được sử dụng rộng rãi.Việc vận dụng phương pháp này đòi hỏi các nhà quản trị phải có cách xem xét ,phân tích hệ thống và tổng thể nhiều vấn đề. Phải biết đặt hoàn cảnh của công ty trong bối cảnh kinh tế của các yếu tố ngoại lai.Cần xem xét các yếu tố sau :

-Các thành phần kinh tế như: Tổng sản phẩm quốc dân, mức đáp ứng tiền tệ…

-Sự phát triển về dân số, nhóm lứa tuổi , tình hình thay đổi thói quen trong cuộc sống .

-Các thành phần chính trị và pháp luật như luật canh tranh , luật thuế ..

-Sự biến động của thị trường và thái độ của người tiêu dùng , qui mô thị trường , chu kỳ vận động của thị trường , sự trung thành của người tiêu dùng , khả năng mua .

-Sự thay đổi của khoa học công nghệ , cấu trúc ngành như loại sản phẩm , cấu trúc giá , chi phí của các đối thủ cạnh tranh.

-Các đặc điểm về nguồn lực của doanh nghiệp như phần thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm ,trình độ lao động , chi phí tiền lương, tình hình thu nhậpgiá trị sản phẩm.

Phương pháp lợi thế vượt trội

Phương pháp này gợi mở cho các nhà quản trị khi xây dựng kế hoạch phải xem xét khai thác các lợi thế vượt trội để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Khi xây dựng kế hoạch doanh nghiệp cần phát huy lợi thế vượt trội trên các mặt sau:

-Lợi thế vượt trội trong chuyên môn tiêu thụ , trong việc triển khai các kênh phân phối hàng hóa với các đối tác doanh nghiệp khác.

-Lợi thế vượt trội trong sản xuất biểu hiện trong việc tăng cường liên doanh mối liên quan để phát huy chuyên môn hoá.

-Lợi thế vượt trội trong việc hợp tác nghiên cứu điều tra dự báo.

-Lợi thế vượt trội nhờ năng lực và trình độ của các nhà quản trị trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh cụ thể.

Phương pháp hình thức PIMS (Profit Impact Market Strategy)

Theo phương pháp này, khi xây dựng kế hoạch , các nhà xây dựng kế hoạch phải phân tích kỹ 6 vấn đề sau:

-Sức cuốn hút của thị trường như mức tăng trưởng thị trường , mật độ xuất nhập khẩu…

-Tình hình cạnh tranh: Đó là phần thị tương đối của công ty so với tổng thị trường của 3 đơn vị cạnh tranh lớn nhất .

Đây là chỉ tiêu mà phương pháp này dùng để phân tích cho từng loại hàng hóa của doanh nghiệp.

-Hiệu quả hoạt động của các hoạt động đầu tư : Tốc độ đầu tư , thu nhập trên mỗi hoạt động đầu tư.

-Sử dụng ngân sách của doanh nghiệp : Chi cho Marketing tiếp thị trong thu nhập ,hệ số tăng sản xuất.

-Các đặc điểm của doanh nghiệp như :Qui mô hoạt động của công ty ,mức độ phân tán của công ty.

-Vấn đề sau cùng là phân tích sự thay đổi : phần thị trường kết nối, giá cả , chất lượng sản phẩm và sự thay đổi sản lượng.

Phương pháp này nhằm định hướng tỷ suất lời so với vốn so với tổng vốn kinh doanh của từng hãng sản xuất chiến lược của doanh nghiệp đẻ tạo dựng kế hoạch trên cơ sở phân tích các vấn đề trên .

Phương pháp phân tích chu kỳ sống của hàng hóa

Chu kỳ sống của sản phẩm là khung thời gian từ khi nó được đưa ra thị trường cho đến khi nó không còn tồn tại trên thị trường. Chu kỳ sống của hàng hóa được đặc trưng bởi 4 giai đoạn chủ yếu : Triển khai , phát triển , bão hoà và suy thoái .Tương ứng với mỗi giai đoạn là các vấn đề và cả cơ hội bán hàng.Do vậy ,doanh nghiệp cần nắm vững đặc điểm của từng giai đoạn để lên kế hoạch sản xuất phù hợp vì mỗi giai đoạn của chu kỳ sống có mức độ tiêu thụ trên thị trường khác nhau.

Quy trình xây dựng kế hoạch vận hành kế hoạch sản xuất

Bước 1: Liệt kê các ngành nghề cần làm trong ngày, tuần hoặc tháng, năm

Đây là những bước đầu và có thành phần ra quyết định đến sự đạt kết quả tốt hay thất bại của một kế hoạch sản xuất.

Mục đích:

– Giúp nhà quản lý và người thực hiện có cái nhìn tổng quát về số lượng, khối lượng nghề và trình tự quỹ thời gian thực hiện các nghề đó.

– Tránh bị bỏ sót hay quên đầu việc.

– Tăng sự chủ động trong công việc.

liệt kê công việc

Công việc cần làm:

– Nghĩ ngợi kĩ về những đầu công việc và thứ tự nghề cần làm.

– Ghi chép lại càng chi tiết càng tốt các công việc sẽ phải làm trong ngày, tuần hoặc tháng, năm.

Chú ý: Các nghề nên được ghi chép cẩn thận, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ.

Bước 2: Đặt ra các mục đích tương ứng với từng ngành

Mục đích:

– Đặt ra một kỳ vọng và yêu cầu mà đầu công việc đó cần bảo đảm sau khi thực hiện.

– Nhìn vào ý định, sẽ có mô hình thực hiện phù hợp.

Chú ý: mục tiêu này hoàn toàn có thể là giờ giấc hay kết quả nguyện ước đạt được.

Nghề cần làm:

– Xem xét và nắm thật chi tiết mong muốn và khả năng, nguồn lực của doanh nghiệp.

– Đặt ra ý định phù hợp vì nếu đặt mục đích quá cao, công ty chẳng thể đạt được. Còn nếu ít hơn khả năng thì sẽ làm giảm tiến độ kế hoạch thực hiện các nghề khác.

Bước 3: Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc

Mục đích:

– Vứt bỏ những ngành không cần thiết.

– Tiết kiệm thời gian và các nguồn lực.

– Tăng hiệu quả của kế hoạch.

Ngành cần làm:

– Xem lại bảng liệt kê nghề đã liệt kê ở trên.

– Sắp xếp các ngành đó theo thứ tự cấp bách, có ảnh hưởng hoặc theo trình tự giờ giấc, đối tượng hiện hành.

Bước 4: Tập trung thực hiện bản kế hoạch

Mục đích:

– Chắc rằng dự án được thực hiện đúng và hiệu quả.

– Tiết kiệm khoảng thời gian thực hiện.

Nghề cần làm: 

Ngoài việc tập trung làm một việc, cần quan tâm tới các công việc khác nữa, thậm chí rất có thể kết hợp một số công việc với nhau nếu thấy hợp lí.

vận hành sản xuất

Bước 5: Linh hoạt trong việc thực hiện dự án

Thực tế và kế hoạch trên lý thuyết sẽ luôn có những điểm khác nhau và những điểm phát sinh mà bạn khó rất có thể lường trước được hết. Vì vậy, để hoàn toàn có thể hạn chế những phát sinh không cần thiết, bạn cần chú ý:

– Trong quá trình xây dựng kế hoạch các ngành, bạn nên dự trù và liệt kê một số khó khăn, sự không chắc chắn, thách thức có thể gặp phải để có những biện pháp xử lí và những kế hoạch dự phòng.

– Trong quá trình thực hiện bản kế hoạch, nếu có phát sinh xảy ra cần đầu tư một giờ giấc nhất định để xử lí.

Bước 6: Kiểm tra việc thực hiện dự án

Mục đích:

– Biết được ngành đã làm đến đâu và được bao nhiêu đơn vị phần trăm của tham vọng.

– Đối chiếu giữa các tham vọng và thành quả của chính mình để có những điều chỉnh khi cần.

– Phát hiện những sai sót để rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo.

Trong thực tế, mỗi công ty có thể có những điều chỉnh để phù hợp với tình hình nguồn lực và kinh doanh của bản thân, nhưng nhìn chung, đây là 6 bước căn bản nhất của lên kế hoạch vận hành điều độ sản xuất mà công ty cần lưu ý.

Nếu còn thắc mắc vấn đề gì trong bài viết trên, vui lòng để lại phản hồi bên dưới. Đội ngũ Winerp.vn sẽ tích cực trả lời những phản hồi của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Chia sẻ
Bài viết liên quan
Tư vấn phần mềm
090909.8984
Scroll to Top