Depreciation Là Gì

Depreciation là gì? Cách tính Depreciation expense bạn nên biết

Depreciation là gì? Khấu hao là một thuật ngữ tận dụng trong ngành kế toán khá phổ biến hiện nay. Thế nhưng depreciation expense là gì, bạn đã biết chưa? Depreciation expense và khấu hao có sự liên quan ra làm sao với nhau? Cách tính Depreciation expense ra làm sao để doanh nghiệp rất có thể bảo vệ quyền lợi cho đơn vị mình một cách tối ưu nhất?

Depreciation là gì?

Depreciation expense là một thuật ngữ năm trong chuyên công việc kế toán, dịch ra thì nó có nghĩa là “khấu hao tài sản”, chuyên dùng để mô tả phương pháp phân bổ chi phí của tài sản cố định của công ty trong suốt quá trình và thời gian dùng của tài sản đó, có tính chất hao mòn theo giờ giấc và sự hao mòn này diễn ra một cách khách quan, tương đương với mức hao mòn thông thường. Chính vì vậy, để có thể đánh giá được một cách chính xác nhất về giá trị của tài sản cố định đó, công ty phải thực hiện đủ việc phân bổ chất lượng của danh sách các tài sản cố định đó vào chi phí trong kỳ kế toán được nêu trong tiêu đề của báo cáo doanh thu của doanh nghiệp. Khoản chi phí đó được gọi là depreciation expense (chi phí khấu hao).

Depreciation expense là gì?
Depreciation expense là gì?

Depreciation expense thường dùng với các loại tài sản có giờ giấc dùng cố định, có tính chất hao mòn theo khoảng thời gian và mất dần chất lượng trong quá trình dùng. Và quá trình depreciation chính là việc định hình chất lượng thuở đầu của tài sản cố định được trải ra cho các kỳ kế toán và định hướng tác dụng của tài sản cố định đó đem lại sẽ bị giảm đi theo khung thời gian.

Để hiểu một cách rõ nét về depreciation expense, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua ví dụ như sau: Giả sử doanh nghiệp của bạn đang phải thanh toán 960.000 USD cho tòa văn phòng đang buôn bán (trong đó sẽ không bao gồm khoản chi phí về đất đai) và tòa công sở đó có thời hạn tuổi thọ ước tính là 80 năm (960 tháng) và không có chất lượng cứu hộ. Tình huống này depreciation expense sẽ được xác định theo phương pháp đường thẳng và được nêu trên mỗi báo cáo doanh thu hàng tháng của doanh nghiệp là $ 2.000 ($ 960.000 chia cho 960 tháng).

Chi phí khấu hao được gọi là chi phí không tính toán vì khoản khấu hao hàng tháng, khấu hao hàng tháng (khoản ghi nợ vào Chi phí khấu hao và tín dụng cho Khấu hao lũy kế) không liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt. Do đó,mà các báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cũng được lập theo phương pháp gián tiếp và rất có thể sẽ phải thêm chi phí khấu hao vào mức thu nhập ròng đó.


một trong lợi ích căn bản của depreciation expense chính là việc giúp doanh nghiệp hoàn toàn có thể xác định được đúng đắn nhất để tính giá thành cho hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đó đang bán hàng, và định hướng được doanh thu và lời so với vốn một của bản thân mình cách chính xác nhất

Việc xác định khấu hao và hao mòn tài sản của công ty diễn ra như thế nào?

Việc định hướng khấu hao và hao mòn tài sản của doanh nghiệp diễn ra như thế nào?
Việc định hướng khấu hao và hao mòn tài sản của doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Xác định mức độ hao mòn

Trong quá trình tận dụng và tham gia vào các hoạt động sản xuất của công ty, tài sản cố định có thể sẽ vẫn còn giữ được nguyên được hình thái vật chất thuở đầu, thế nhưng xét trên một góc độ thực tế thì chúng ta cũng sẽ phải phát hiện ra rằng việc thường xuyên phải chịu tác động và tác động từ nhiều điều kiện khách quan và chủ quan khác nhau cùng là nguyên nhân làm cho các tài sản cố định của doanh nghiệp dần bị suy giảm cả về hình dạng lẫn tính năng lẫn các tiện ích cả về công năng cũng như công suất hoạt động, dẫn đến giá trị của những tài sản cố định này cũng dần bị giảm. Nó được gọi là hao mòn tài sản cố định, trong đó nó sẽ được chia thành 2 dạng thức hao mòn như sau:

  • Hao mòn hữu hình.

Hao mòn hữu hình của tài sản cố định chính là sự hao mòn về khoảng thời gian sử dụng và cách thức vật chất cũng như giá trị của tài sản cố định trong quá trình vận hành và sử dụng của doanh nghiệp.

Việc xác định được đúng nguyên nhân của hao mòn hữu hình của tài sản cố định sẽ hỗ trợ cho các công ty kịp thời đưa ra được những biện pháp cần thiết để ngăn cản và ngăn chặn phát triển của sự hao mòn đó

  • Hao mòn vô hình.

Đi cùng với sự hao mòn hữu hình của tài sản cố định chính là sự góp mặt của hao mòn vô hình. Hiểu một cách tổng quan nhất thì sự hao mòn vô hình chính là hao mòn thuần túy về mặt giá trị của tài sản cố định đó. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hao mòn này, nhưng thông thường nó nằm ở việc do công ty quá tiết kiệm hao phí lao động xã hội. Tài sản cố định mất chất lượng, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cũng vì thế mà giảm xuống.

Do đó các doanh nghiệp cần phải sớm có những biện pháp kịp thời để khắc phục sự hao mòn đó, ngay cạnh đó việc coi trong và đổi mới trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong các làm việc sản xuất cũng chính là 1 trong những điều trọng tâm mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải nhanh hơn bình thường đẩy mạnh.

Định hướng mức depreciation

Khấu hao tài sản hay còn mang nghĩa là việc chuyển dịch dần những chất lượng hao mòn của tài sản cố định đó vào chi phí sản xuất trong kỳ kế toán của doanh nghiệp theo phương pháp tính toán thích hợp. Tiến hành khấu hao tài sản chính là quá trình doanh nghiệp tích lũy nguồn vốn để thực hiện quá trình tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định đó. Bởi thế, với mỗi doanh nghiệp việc lập nên quỹ khấu hao tài sản cố định là vô cùng đáng kể, đặc biệt trong quá trình nâng cấp, cải tiến và đổi mới toàn cục tài sản cố định của doanh nghiệp

Cách tính depreciation expense mà các doanh nghiệp cần biết

Theo quy định mới nhất của Bộ trưởng Bộ tài chính thì mọi tài sản cố định có liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty thì sẽ đều phải được nằm trong quy chế tính mức khấu hao (depreciation). Trong đó mức tính chi phí khấu hao tài sản cố định của công ty và sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất bán hàng trong kỳ kế toán đó của công ty.

có tương đối nhiều những phương pháp khác nhau để công ty có thể xác định được mức khấu hao tài sản cố định cho công ty mình, tất nhiên là ở mỗi phương pháp cũng sẽ có những ưu điểm yếu riêng. Và việc giải pháp lựa chọn phương pháp tính đúng đắn gắn một ý nghĩa đặc biệt có ảnh hưởng trong công tác quản lý nguồn vốn cố định của công ty. Một số những cách tính depreciation expense mà doanh nghiệp cần nắm được như sau:

Cách tính depreciation expense mà các doanh nghiệp cần biết
Cách tính depreciation expense mà các doanh nghiệp cần biết

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng hay còn gọi là phương pháp khấu hao tuyến tính. Đây cũng là một trong các phương thức căn bản được nhiều doanh nghiệp ứng dụng nhất hiện nay

Với phương pháp này, mức khấu hao hàng năm và mật độ của mức khấu hao đó sẽ được xác định theo mức không đổi trong suốt khoảng thời gian sử dụng tài sản cố định đó theo một công thức như sau:

Mức trích khấu hao bình thường hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : khung thời gian dùng

Ví dụ: Tài sản cố định của doanh nghiệp có giá trị là t tỷ VNĐ, giờ giấc tận dụng 5 năm, khấu hao hết giá trị trong khoảng thời gian tận dụng. Theo phương pháp khấu hao đường thẳng thì chất lượng khấu hao theo từng năm sẽ bằng nhau và bằng 200 triệu đồng/ năm.

Trường hợp nếu công ty thực hiện việc trích cho từng tháng thì số khấu hao đó sẽ phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Phương pháp khấu hao giảm dần.

Phương pháp khấu hao giảm thêm thường được các công ty sử dụng trong hoàn cảnh để khắc phục những nhược điểm của phương pháp khấu hao đường thẳng và nhằm đẩy nhanh mức khấu hao tài sản cố định trong năm đầu dùng của công ty và giảm dần mức khấu hao theo thời hạn tận dụng trong những năm tiếp theo. Phương pháp khấu hao giảm xuống đem đến khá nhiều lợi ích cho công ty, đặc biệt là những công ty mới bước chân vào hoạt động muốn quay vòng vốn nhanh để đẩy nhanh quá trình làm việc và thúc đẩy sản xuất.

Có 2 cách tính toán tỷ lệ và mức khấu hao hàng năm trong phương pháp khấu hao giảm xuống này là khấu hao theo tổng số thứ tự năm dùng và phương pháp khấu hao theo số dư giảm nhiều. Trong đó:

Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng.

Với phương pháp này, thì depreciation expense sẽ được tính với cách nhân mật độ khấu hao giảm dần qua các năm với giá trị bước đầu của tài sản cố định đó. Với một công thức tính như sau:

MKHi = NG * TKHi

Trong đó:

MKH: Mức tính chi phí khấu hao trung bình hàng năm của doanh nghiệp.

T: khoảng thời gian dùng của tài sản cố định của công ty (tính theo năm).

t: Thứ tự năm cần tính mật độ chi phí khấu hao.

NG: Nguyên giá của tài sản cố định của công ty.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.

Với phương thức này, bạn thực hiện theo công thức như sau:

MKHi = Gcđi x TKH

Trong đó:

i: số năm

MKHi: Mức khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp ở năm thứ i.

Gcđi: giá trị còn lại của tài sản cố định của doanh nghiệp vào đầu năm thứ i.

TKH: mật độ khấu hao tài sản cố định của công ty hàng năm (theo phương pháp số dư).

Trên đây là một số những share về chủ đề “depreciation expense là gì” hi vọng rằng qua những thông tin được chia sẻ trong bài viết đã có thể đem đến cho bạn một câu đáp lời đúng nhất về depreciation expense, cũng tựa như những cách depreciation expense tính hiệu quả nhất nhé. Chúc các anh chị thành công!

Phương Duy – Tổng hợp và Edit

090.909.8916
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top