Pitch Deck (1)

Báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính là công việc mà mỗi doanh nghiệp đều phải thực hiện mỗi tháng, mỗi quý để nắm rõ về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc biệt, vào mỗi dịp cuối năm báo cáo tài chính làm khiến cho các doanh nghiệp phải “đau đầu”. Bài viết này, Winerp.vn sẽ tổng hợp kiến thức về Báo cáo tài chính và cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thực chất là hoạt động của kế toán viên. Họ sẽ là người lập những báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Pitch Deck

Quy định của Luật về báo cáo tài chính

– Theo quy định tất cả những doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính BCTC năm.

– Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính (BCTC) năm thì còn phải thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp hay báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm.

– Đối với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước: ngoài báo cáo tài chính (BCTC) năm phải lập thì các doanh nghiệp này phải lập thêm BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ.

Báo cáo tài chính(BCTC) nộp cho cơ quan thuế bao gồm

1.1. Các tờ khai quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.2. Bộ báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

Phụ lục đi kèm:

– Thuyết minh BCTC

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Kết quả hình ảnh cho Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời gian các doanh nghiệp thực hiện nội báo cáo tài chính cũng được quy định rất rõ và đầy đủ trong các văn bản luật. Cụ thể, thời gian nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp trực thuộc nhà nước được quy định như sau:

–  Sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.

–  Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.
  • Các tổng công ty, thời hạn gửi BCTC:
– Sau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
– Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Với các đơn vị kế toán trực thuộc:

– Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.

  • Các DN tư nhân, các công ty hợp danh:
– Sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Các DN khác còn lại:
– Sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cách lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đề doanh nghiệp thuận tiện trong việc lập báo cáo tài chính, Winerp.vn sẽ hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp một chính chi tiết và chính xác nhất:

Nội dung báo cáo tài chính

–  Tài sản

–  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

–  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác

–  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

–  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

–  Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

–  Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Những nội dung này bắt buộc phải được doanh nghiệp cung cấp trong báo cáo tài chính. Dựa trên những thông tin mà doanh nghiệp khai báo, cơ quan thuế có thể xác thực được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các kỳ lập báo cáo mà doanh nghiệp cần phải biết

–  Kỳ lập BCTC năm: BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn.

–  Kỳ lập BCTC giữa niên độ: Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

–  Kỳ lập BCTC khác:  BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật

Các bước lập báo cáo tài chính

Bước 1: Tập hợp chứng từ kế toán

Để lập báo cáo tài chính một cách chính xác, tránh việc nội dung bị sai hoặc thiếu hóa đơn, người lập báo cáo tài chính nên thu thập những chứng từ về những phát sinh trong năm tài chính, các nghiệp vụ ghi sổ theo thời gian. Chứng từ nên được sắp xếp, lưu trữ theo thời gian tháng hoặc quý để dễ kiểm soát.

Bước 2: Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Từ những chứng từ đã được sắp xếp, phân loại logic, kế toán tiến hành mở sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như : Nhập phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ…
Trong quá trình hạch toán, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Bước 3: Phân nhóm tài khoản được soát xét kỹ càng

– Soát xét hàng tồn kho

– Soát xét công nợ phải thu, phải trả

– Soát xét các khoản đầu tư

– Soát xét các khoản chi phí trả trước

– Soát xét chi phí quản lý

– Soát xét giá vốn

Bước 4. Các bút toán tổng hợp và kết chuyển

Bước 5. Lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính: 

Tổng kết:

Lập báo cáo tài chính là hoạt động quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp vào dịp cuối năm. Hy vọng qua bài viết này, Winerp.vn đã giúp các bạn hiểu rõ được về khái niệm báo cáo tài chính doanh nghiệp cũng như các bước để lập một báo cáo doanh nghiệp chi tiết.

Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn là một người quản lý của doanh nghiệp và đang muốn tăng trưởng doanh nghiệp của mình – Liên hệ tư vấn miễn phí và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp WinERP cho doanh nghiệp.

  • Leo Minh – Sales Manager WinERP – Admin Cộng đồng quản trị doanh nghiệp tổng thể WinERP
  • SĐT: 0708.777767 – 0775.386888
  • Email: minh.caonguyenleminh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

090.909.8984
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top