Tại Sao Sử Dụng WinERP

 

Odoo image and text block

Chuẩn Hoá

Chuẩn hóa theo thị trường Việt Nam (về ngôn ngữ, cấu trúc kế toán, đơn giản hóa tính năng)

Chuẩn hóa theo chức năng doanh nghiệp

Không Gặp Hạn Chế

Không gặp hạn chế về mặt kỹ thuật

Không gặp hạn chế về mặt thời gian tìm hiểu sử dụng (được hướng dẫn bởi các chuyên viên được đào tạo & có kinh nghiệm triển khai ERP)

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Tối Ưu Hoá

Tối ưu hóa chi phí triển khai

Kế thừa kiến thức quản trị ứng dụng đã được hệ thống hóa bài bản