Tổng quan - Giới thiệu WinERP

Hỗ Trợ Khách Hàng / Giới Thiệu

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể

LÀM SẾP CỰC QUÁ. KHỔ THẾ!

Các phần mềm hỗ trợ

CHỒNG CHÉO

KHÓ KIỂM SOÁT

Quy trình còn nhiều

VƯỚNG MẮC

MẤT THỜI GIAN

theo dõi công việc chi tiết

THIẾU SÓT

hệ thống báo cáo kịp thời

KHÓ KIỂM SOÁT

chi phí tiềm ẩn

THẤT THOÁT

khách hàng, dữ liệu

KHÔNG THỂ QUẢN LÝ

chất lượng bán hàng

Tầm nhìn và sứ mạng của WinERP

Tạo dựng hệ thống quản trị

[đơn giản, tập trung, tức thời]

là bệ phóng để Ban điều hành toàn tâm phát triển các giá trị cốt lõi của Doanh Nghiệp

Dữ liệu tập trung

Tổng quan hệ thống

NHÂN VIÊN

Hệ thống

báo cáo

thời gian thực

Hệ thống

quản trị nhân sự

Quản trị

tài chính

Quản trị

sản xuất

Quản trị kho

&

nguồn cung ứng

Quản trị

chất lượng

dịch vụ (CRM)

Quản trị Bán

và giao hàng

NHÂN SỰ CẤP CAO

& CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

Back-office

Hành chính

& Nhân sự

thực thi

NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG

Nhân sự

Bán hàng

& Customer Service

WinERP đơn giản tối đa toàn bộ quy trình của doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

VS

KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

Áp dụng NHIỀU phần mềm để

quản trị / quản lý công việc

Một ứng dụng DUY NHẤT.

Đào tạo một lần và chuyển giao toàn diện

Chi phí thuê ứng dụng bình quân = 20$ - 30$ / nv

Chi phí thuê ứng dụng bình quân = 4$ - 6$ / nv

MUA HÀNG

QUẢN LÝ

SẢN XUẤT

QUẢN LÝ

ĐIỂM BÁN LẺ

CRM

CHĂM SÓC KH

QUẢN LÝ

BÁN HÀNG

BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ KINH DOANH

QUẢN LÝ GIAO HÀNG

NỘI BỘ

NHÂN SỰ

HẠCH TOÁN TỰ ĐỘNG

QUẢN LÝ TÀI SẢN

QUẢN LÝ KHO

E-COMMERCE

TÍCH HỢP

CÁC TÍNH NĂNG

Quản lý khách hàng

Ghi Nhận các thông tin (tên họ, ngày sinh, địa lý, nhu cầu, ngành nghề địa chỉ, số điện thoại, facebook/email ghi chú…) và xác nhận nhu cầu khách tiềm năng.

Cập nhật, theo dõi và quản lý tình trạng tư vấn & chăm sóc của nhân viên với khách hàng, chi tiết đến ngày tư vấn ở từng khâu, nhân viên nào

Cập nhật, theo dõi và quản lý các giao dịch từng giai đoạn bán hàng, chi tiết đến ngày tư vấn ở từng khâu, nhân viên nào

Tự tạo mã khách hàng theo công thức có sẵn.

Nhập thông tin và phân loại dữ liệu khách hàng. Việc phân loại có thể chia theo nhiều hình thức (Độ tuổi, địa lý, nhu cầu, ngành nghề, đơn hàng gần nhất, giá trị đơn hàng, số lượng đơn hàng….)

Quản lý khách hàng

Hệ thống cho phép thiết lập công thức tính điểm và xếp hạng khách hàng dựa vào giá trị đơn hàng, độ giới thiệu với bạn bè.người thân… để thuận tiện cho việc ưu tiên chăm sóc ở các bước chăm sóc khách hàng sau khi bán. (After-sales)

Chức năng tạo, quản lý, chỉnh sửa/xoá danh mục, thẻ (tags), nhãn dán dễ dàng để gán vào khách hàng cho dễ theo dõi hoặc phân loại.

Chức năng lịch làm việc cho phép nhân viên quản lý các việc cần làm & liên hệ với khách hàng.

Chức năng phân quyền cho phép các nhân viên xem hoặc không xem giao dịch của nhau. Người quản lí có thể phân vùng khách hàng cho mỗi nhân viên kinh doanh.

Công cụ tìm kiếm của khách linh động theo cả mã, tên, tên nhân viên, giá trị đơn hàng, sản phẩm ..., dễ dàng thiết lập các điều kiện để lọc theo công thức.

In báo cáo, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu: danh sách khách hàng tiềm năng, liệt kệ số liệu giao dịch với khách hàng, bảng kê/tổng hợp đơn hàng bán (theo thời gian, theo tình trạng...)

Quản lý tư vấn bán hàng

Chức năng tạo, quản lý, chỉnh sửa/xoá danh mục, thẻ (tags), nhãn dán dễ dàng để gán phân loại qui trình tư vấn.

Phân quyền chức năng chỉ cho admin có thể thực hiện chức năng này để hạn chế việc nhân viên tự tạo/xoá gây khó quản lí.

Cập nhật, theo dõi, quản lý qui trình tư vấn, nhìn vào có thể dễ dàng nhận biết khách đang ở giai đoạn nào của quá trình tư vấn, vào thời gian nào ở mỗi qui trình và do ai phụ trách ở từng khâu qui trình.

Chức năng lịch làm việc cho phép nhân viên quản lý các việc cần làm & liên hệ với khách hàng

Chức năng phân quyền cho phép các nhân viên xem hoặc không xem giao dịch của nhau. Người quản lí có thể phân vùng khách hàng cho mỗi nhân viên kinh doanh.

Công cụ tìm kiếm của linh động theo cả tình trạng tư vấn, mã khách hàng, tên khách hàng, tên nhân viên, từng khâu trong tình trạng tư vấn, theo ngày/tuần/tháng khách liên hệ/được tư vấn/chốt sales..., dễ dàng thiết lập các điều kiện để lọc theo công thức.

In báo cáo, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu: danh sách tình trạng tư vấn theo giai đoạn ngày/tháng/năm, lịch tư vấn khách hàng của từng nhân viên theo đề xuất và thực tế.

Quản lý sản phẩm

Tạo sản phẩm với mã sản phẩm, hình ảnh, kết cấu, qui cách… cho phép khai báo sản phẩm này là thành phẩm hay là sản phẩm cần thiết kế, nếu là sản phẩm cần thiết kế phải khai báo kết cấu sản phẩm, với các phụ kiện hàng tồn kho (BOM), để tiện lợi cho việc quản lí kho

Thống kê kết quả kinh doanh của các sản phẩm theo số lượng và giá trị doanh thu

Tạo, điều chỉnh và cập nhật giá bán có hiệu lực theo từng thời điểm. Có thể có nhiều giá khác nhau, giá trong nước, giá nước ngoài.

Giá có thể theo nhiều đơn vị tiền tệ vd VND, US, EURO, CAD…

Quản lý đơn hàng

Có phần GHI CHÚ riêng cho từng đơn hàng

Hệ thống tự động tạo mã đơn hàng và mã sản phẩm trong đơn hàng theo công thức có sẵn.

Lưu ý là do 1 đơn hàng có thể có rất nhiều sản phẩm và khách có thể nhận được thành từng kiện nhỏ chứ không chờ hết 1 lần để nhận nên phải có mã sản phẩm riêng trong từng đơn hàng để dễ dàng quản lí.

Dễ dàng cập nhật, theo dõi và điều chỉnh tình trạng đơn hàng đang nằm ở giai đoạn nào Xong Sản Phẩm – Xong Đóng Hàng – Đặt Vận Chuyển – Khách Nhận Được. Lưu lại lịch sử điều chỉnh, cập nhật của người điều chỉnh, thời gian điều chỉnh.

Công cụ tìm kiếm của linh động theo cả từng khâu tình trạng đơn hàng, mã đơn hàng, mã sản phẩm trong đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, tên nhân viên, theo ngày/tuần/tháng..., dễ dàng thiết lập các điều kiện để lọc theo công thức.

Kiểm soát hàng bán bị trả lại/cấn trừ công nợ phải thu.

Theo dõi bán hàng theo khách hàng, đơn hàng, bộ phận/nhân viên/ vùng miền, nhóm hàng, sản phẩm…

Tự động tính giá vốn của bán hàng theo nhiều phương pháp khác nhau: đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm.

In báo cáo, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu: + Danh sách tình trạng đơn hàng theo giai đoạn ngày/tháng/năm, lịch xử lí đơn hàng của từng nhân viên theo đề xuất và thực tế. + Báo cáo công nợ phải thu + Báo cáo đơn hàng hoàn lại & phương pháp xử lí

Quản lý chăm sóc khách hàng

Cập nhật tiến độ và quản lí tình trạng chăm sóc khách hàng theo đơn hàng. Lưu lại các thông tin cơ bản như: nhân viên nào tiếp, khách nào thuộc đơn hàng nào, mã sản phẩm trong đơn hàng nào và từng thời gian tiếp ra sao.

Cho phép tạo dễ dàng tạo, chỉnh sửa, quản lí các điều kiện đánh giá để nhân viên có thể input vào.

Khi chăm sóc, khách hàng sẽ chia sẻ những thông tin của bản thân và người thân có thể liên quan đến việc khai thác cơ hội mới, nhân viên aftersales sẽ lưu vào phần nhu cầu mới của khách hàng và chuyển sang người phụ trách bên Nhân Viên Tư Vấn tương ứng

Quản lý mua hàng

Lập và thực hiện quy trình phê duyệt đề nghị mua hang. Lập phiếu mua hàng (có cả công nợ và thời hạn công nợ…)

Lập và theo dõi tình trạng của đơn hang thu mua từ lúc đặt hàng >> nhà cung cấp submit đơn hàng >> duyệt hàng >> về tới kho >> kiểm hàng tại kho >> hàng trả lại >> thanh toán xong công nợ

Quản lí kế hoạch mua hàng theo từng kỳ, từng loại hàng…

Theo dõi tiến độ nhập hàng, thanh toán công nợ từng hoá đơn, lô hàng, nhà cung cấp,.

Giám sát công nợ phải trả cho nhà cung cấp với nhiều tiêu thức khác nhau (nhà cung cấp, nhân viên mua hàng, lô hàng, bộ phận, mặt hàng, đơn hàng…)

Chức năng thiết lập định mức mua hàng tối đa và tối thiểu, khi hàng tồn kho thấp hơn hoặc cao hơn định mức sẽ bật/tắt chế độ thông báo mua hang.

Căn cứ vào số lượng đơn hàng sắp đến, số hàng tồn kho an toàn, hiện trạng tồn kho hiện tại, leadtime hàng tồn kho từ lúc đặt đến lúc hàng về đến kho

Chức năng lịch làm việc cho phép nhân viên thuộc bộ phận này biết ngày nào nên đặt hàng, lịch hàng về…

Công cụ tìm kiếm của linh động theo cả từng khâu tình trạng đơn hàng thu mua, mã đơn hàng thu mua , mã sản phẩm thu mua trong đơn hàng thu mua, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, tên nhân viên, theo ngày/tuần/tháng..., dễ dàng thiết lập các điều kiện để lọc theo công thức.

In báo cáo, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu: phiếu thu mua, tình trạng thu mua, kế hoạch thu mua…

In báo cáo mua hàng: Tổng hợp

Quản lý kho

Tạo hàng tồn với mã hàng tồn kho, tên, qui cách, chất liệu, số lượng, giá thu mua, đơn vị tính, hình ảnh, nhà cung cấp thương đặt, leadtime đặt hàng, số lượng đặt hàng tối thiểu. Lưu ý giá thu mua có thể cập nhật theo từng giai đoạn thời gian, là trung bình giá mua hàng của các đơn hang thu mua trong khoảng thời gian đó.

Phân loại hàng tồn kho là thành phẩm hay hàng phụ kiện…

Lập và in phiếu nhập thành phẩm/hàng phụ kiện, phiếu xuất thành phẩm/hàng phụ kiện

Hàng tồn kho nên được quản lí theo nhiều đơn vị tính (Thùng, hộp, bộ, cái… )

Quản lý hạn mức thành phẩm/hàng phụ kiện tồn trong kho (khai báo số lượng tối đa, tối thiểu)

Quản lí và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất & mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch mua hàng

Cập nhật kiểm kê định kỳ

Tính giá vốn tự động theo phương pháp: giá đích danh, giá bình quân theo thời điểm …

In báo cáo, xuất dữ liệu, nhập dữ liệu: báo cáo xuất/nhập/tồn, báo cáo nhu cầu hàng tồn kho...

Tài chính kế toán

Tạo phiếu thu có đầy đủ thông tin như Số tiền Đặt Cọc, Thời Gian Đặt Cọc, Hình Thức Đặt Cọc (Tiền Mặt, Chuyển Khoản – Nếu CK ghi rõ tên ngân hàng, thời gian CK…), Nội Dung Đặt Cọc…

Chức năng này chỉ cho người trong ban quản trị tạo phiếu thu. Nhân viên chỉ là người xác nhận phiếu thu, không được tạo, xoá, hay chỉnh sửa phiếu thu.

Hiển thị tất cả các đơn hàng, tình trạng các đơn hàng, tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, số lượng items/đơn hàng, tổng số khách hàng…

Hiển thị, thống kê tình trạng đặt cọc và tình trạng công nợ.

Tạo phiếu chi với đầy đủ thông in như : Loại chi phí, ngày tạo chi phí, số tiền đặt cọc và công nợ, hình thức thanh toán, người được hưởng thụ, mã đơn hang thu mua ….

Tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các thông tin nhu cầu tuyển dụng, phòng ban yêu cầu, số lượng, vị trí cần tuyển.

Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm..

Lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu thông tin đánh giá và kết quả phỏng vấn/thi tuyển

Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn (không đạt) để có thể tái sử dụng khi cần tuyển dụng gấp.

Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng (số lượng ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển, số lượng ứng viên... theo kế hoạch tuyển dụng, theo vị trí tuyển dụng...). Quản lý đào tạo:

Cho phép nhân viên được truy cập để đăng ký lịch làm việc

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG WinERP?

Chuẩn hóa theo

thị trường Việt Nam

Chuẩn hóa theo

chức năng Doanh Nghiệp

Rủi ro về kỹ thuật ở mức tối thiểu

Tối ưu hóa chi phí triển khai

Kế thừa kiến thức quản trị ứng dụng đã được hệ thống hóa

Đẩy nhanh thời gian tìm hiểu và ứng dụng thuần thục

1

2

3

4

5

6

Những cam kết cần có để

“khống chế” ERP

Quyết tâm triển khai của Giám đốc và các cấp quản lý

Tâm lý đội ngũ nhân viên sẵn sàng, ý thức rõ ràng lợi ích ứng dụng

Chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu

Tiêu hao công sức trong giai đoạn đang triển khai

Thời gian để nhuần nhuyễn hệ thống sau khi triển khai

Khả năng thích nghi với công cụ được cung cấp

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

PHÂN TÍCH NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu những khó khăn chính dựa trên việc tiếp xúc

với Ban Lãnh Đạo và đội ngũ chủ chốt

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÊN WinERP

Đưa ra các phương án ứng dụng trên WinERP. Kế hoạch xoáy sâu vào tiến độ triển khai cho từng bộ phận

CÀI ĐẶT, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

Phối hợp thiết lập tất cả dữ liệu ban đầu. Huấn luyện cho đội ngũ và bàn giao lại cho ban lãnh đạo

HỖ TRỢ ĐỘI NGŨ SỬ DỤNG THUẦN THỤC

Liên tục hỗ trợ để đảm bảo đội ngũ ứng dụng thuần thục. Các nhân viên mới sẽ được kế thừa kiến thức & tham gia đào tạo trực tuyến

Khách hàng đã sử dụng WinERP

Và hơn 800 khách hàng SME khác sử dụng các phân hệ nhỏ hơn

SẴN SÀNG ỨNG DỤNG

Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn

Xin cảm ơn !

Các view

  • 784 Total Views
  • 546 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+