[HD.001] Hướng Dẫn Các Bước Ban Đầu Trên Hệ Thống WinERP

Hỗ Trợ Khách Hàng / Thiết Lập

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Công Ty TNHH Giải Pháp WinERP

Hướng Dẫn Các Bước Ban Đầu Trên Hệ Thống WinERP

Ký hiệu: WinERP/HD.01 - Ban hành: 01/08/2019

++ Đối với hệ thống ERP, việc thiết lập ban đầu vô cùng quan trọng.

++ Cấu hình giúp cho hệ thống được hoạt động một cách thông suốt và đúng đắn, tránh các trường hợp phải sửa đi sửa lại các dữ liệu trong quá trình vận hành.

++ Cấu hình giúp dữ liệu ràng buộc giữa các bộ phận sẽ được làm rõ ràng và chuẩn hoá

++ Cấu hình giúp các quy định chung của công ty được đưa vào áp dụng

++ Việc cấu hình cũng giúp làm rõ ràng hơn các quy định gắn liền với các quy trình làm việc của các phòng ban và chức vụ.

++ Đội ngũ triển khai của WinERP sẽ hỗ trợ quý khách hàng tiến hàng các cấu hình ban đầu một cách chuẩn xác và nhanh chóng.

I. Các Thiết Lập Hệ Thống Ban Đầu

1. Email

2. SMS

3. Tổng đài ảo

4. Thông tin công ty (Tên, địa chỉ, hotline, email, logo, favicon,...)

II. Danh Sách Nhân Viên, Phòng Ban, Chức Vụ, Phân Quyền

1. Sơ đồ cấu trúc công ty

2. Công việc cụ thể của từng chức vụ

III. Kho

1. Kho hàng thực tế

2. Khu vực hoặc kệ trong kho

3. Định tuyến chuyển kho nội bộ

IV. Kế Toán

1. Cấu hình danh mục sản phẩm liên quan đến các bút toán:

1. Thu

2. Chi

3. Xuất kho

4. Nhập kho

5. Định giá hàng tồn kho

1. Cấu hình năm tài chính và số dư đầu kỳ

2. Tạo và quản lý sổ nhật ký kế toán

3. Tạo và quản lý tài khoản bút toán theo thông tư

4. Tạo và quản lý các loại thuế cho khách hàng và nhà cung cấp

5. Tạo và quản lý điều khoản thanh toán

6. Tạo và quản lý tiền tệ và tỷ giá (áp dụng khi doanh nghiệp sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ)

7. Nhóm khấu hao định kỳ

1. Tài sản

2. Công cụ dụng cụ

V. Nhân Sự

1. Giờ làm việc

2. Loại ngày nghỉ

3. Quy định đi trễ

4. Cấu trúc lương theo chức vụ

5. Cấu trúc quy trình tuyển dụng

VI. Bán Hàng

1. Cấu trúc quy trình tư vấn Phễu Khách Hàng

2. Cấu trúc bộ từ khoá cho Phễu

3. Cấu trúc form đổ phễu

4. Cấu trúc bộ UTM tracking

5. Cấu trúc bộ từ khoá cho đơn hàng

6. Cấu trúc team sale

VII. Mua Hàng

1. Cấu hình cấp manager duyệt PO theo giá trị tiền

2. Cấu trúc Min-Max số lượng sản phẩm khi mua hàng

VIII. Mẫu In

1. Phiếu thu

2. Phiếu chi

3. Giấy đề nghị thanh toán

4. Giấy đề nghị tạm ứng

5. Hợp đồng bán hàng

6. Hợp đồng nhân viên

7. Phiếu lương

Các view

  • 182 Total Views
  • 129 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+