Giới Thiệu WinERP

Đối Tác WIN ERP / BOD

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể

LÀM SẾP CỰC QUÁ. KHỔ THẾ!

Các phần mềm hỗ trợ

CHỒNG CHÉO

KHÓ KIỂM SOÁT

Quy trình còn nhiều

VƯỚNG MẮC

MẤT THỜI GIAN

theo dõi công việc chi tiết

THIẾU SÓT

hệ thống báo cáo kịp thời

KHÓ KIỂM SOÁT

chi phí tiềm ẩn

THẤT THOÁT

khách hàng, dữ liệu

KHÔNG THỂ QUẢN LÝ

chất lượng bán hàng

Tầm nhìn và sứ mạng của WinERP

Tạo dựng hệ thống quản trị

[đơn giản, tập trung, tức thời]

là bệ phóng để Ban điều hành toàn tâm phát triển các giá trị cốt lõi của Doanh Nghiệp

Dữ liệu tập trung

Tổng quan hệ thống

NHÂN VIÊN

Hệ thống

báo cáo

thời gian thực

Hệ thống

quản trị nhân sự

Quản trị

tài chính

Quản trị

sản xuất

Quản trị kho

&

nguồn cung ứng

Quản trị

chất lượng

dịch vụ (CRM)

Quản trị Bán

và giao hàng

NHÂN SỰ CẤP CAO

& CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

Back-office

Hành chính

& Nhân sự

thực thi

NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG

Nhân sự

Bán hàng

& Customer Service

WinERP đơn giản tối đa toàn bộ quy trình của doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

VS

KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

Áp dụng NHIỀU phần mềm để

quản trị / quản lý công việc

Một ứng dụng DUY NHẤT.

Đào tạo một lần và chuyển giao toàn diện

Chi phí thuê ứng dụng bình quân = 20$ - 30$ / nv

Chi phí thuê ứng dụng bình quân = 2$ - 3.5$ / nv

MUA HÀNG

KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT

QUẢN LÝ

ĐIỂM BÁN LẺ

CRM

CHĂM SÓC KH

QUẢN LÝ

BÁN HÀNG

QUẢN LÝ & PHÂN TÍCH CHỈ SỐ KINH DOANH

QUẢN LÝ & KẾT NỐI

BỘ PHẬN GIAO HÀNG

HÀNH CHÍNH

& NHÂN SỰ

KẾ TOÁN

TÍNH LƯƠNG

QUẢN LÝ TÀI SẢN

QUẢN LÝ KHO

E-COMMERCE

TÍCH HỢP

CÁC TÍNH NĂNG CHỦ CHỐT

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG WinERP?

Chuẩn hóa theo

thị trường Việt Nam

Chuẩn hóa theo

chức năng Doanh Nghiệp

Rủi ro về kỹ thuật ở mức tối thiểu

Tối ưu hóa chi phí triển khai

Kế thừa kiến thức quản trị ứng dụng đã được hệ thống hóa

Đẩy nhanh thời gian tìm hiểu và ứng dụng thuần thục

1

2

3

4

5

6

Những cam kết cần có để

“khống chế” ERP

Quyết tâm triển khai của Giám đốc và các cấp quản lý

Tâm lý đội ngũ nhân viên sẵn sàng, ý thức rõ ràng lợi ích ứng dụng

Chuẩn hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu

Tiêu hao công sức trong giai đoạn đang triển khai

Thời gian để nhuần nhuyễn hệ thống sau khi triển khai

Khả năng thích nghi với công cụ được cung cấp

Chi phí đề xuất

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

PHÂN TÍCH NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu những khó khăn chính dựa trên việc tiếp xúc

với Ban Lãnh Đạo và đội ngũ chủ chốt

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÊN WinERP

Đưa ra các phương án ứng dụng trên WinERP. Kế hoạch xoáy sâu vào tiến độ triển khai cho từng bộ phận

CÀI ĐẶT, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

Phối hợp thiết lập tất cả dữ liệu ban đầu. Huấn luyện cho đội ngũ và bàn giao lại cho ban lãnh đạo

HỖ TRỢ ĐỘI NGŨ SỬ DỤNG THUẦN THỤC

Liên tục hỗ trợ để đảm bảo đội ngũ ứng dụng thuần thục. Các nhân viên mới sẽ được kế thừa kiến thức & tham gia đào tạo trực tuyến

SẴN SÀNG ỨNG DỤNG

Liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn

[Thông tin nhân viên sale để đây]

Views

  • 301 Total Views
  • 224 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+