Quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay

Chứng nhận ISO 9001 là tiêu chuẩn của một sản phẩm; sẽ mang đến cho hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức; doanh nghiệp của bạn được chứng nhận một cách toàn cầu. Việc nhận được và đạt được các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. Sẽ chứng tỏ sự tuân thủ cũng như cam kết đối với những thực hành trong lĩnh vực; ngành nghề uy tín; tạo được lợi thế cạnh tranh lớn. Cùng xem Quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay nhé.

ISO là gì?

ISO (International Organization for Standardization) là một tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế độc lập, phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ bao gồm 164 cơ quan thành viên tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới.

Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến ​​thức và phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, dựa trên thị trường, tự nguyện, hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp cho các thách thức hội nhập toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO là gì

Tiêu chuẩn ISO là các quy tắc được chuẩn hóa quốc tế để giúp cho các tổ chức hoạt động phát triển bền vững, tạo ra các năng lực nâng cao giá trị của doanh nghiệp tổ chức trong mọi lĩnh vực thuộc sản xuất, thương mại, dịch vụ. Khi áp dụng các tiêu chuẩn ISO, chất lượng sản phảm được làm ra đáp ứng được yêu cầu chất lượng của người dùng.

Tùy vào nghành nghề, lĩnh vực mà có các bộ tiêu chuẩn ISO đặc thù riêng. Tiêu chuẩn ISO khi triển khai trong doanh nghiệp , tổ chức sẽ bao gồm tất cả các khâu sản xuất cũng như tổ chức nhân sự.

Tiêu chuẩn ISO là gì.
Tiêu chuẩn ISO là gì.

Phân loại bộ danh mục tiêu chuẩn ISO

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004…): Hệ thống quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004…): Hệ thống quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006…): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

ISO/TS 22003:2007: Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

ISO/IEC 17021:2006: Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận.

ISO/TS 19649: Được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) – The International Automotive Task Force. Tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2002 là quy định kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn HTQLCL ngành công nghiệp ôtô toàn cầu như: QS 9000 (Mỹ), VDA6.1 (Đức), EAQF (Pháp), AVSQ (Ý) với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhiều khách hàng. Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho các nhà sản xuất ôtô trên thế giới.

ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế (yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng Phòng thí nghiệm Y tế), (Phiên bản đầu tiên ban hành năm 2003, phiên bản gần đây ban hành năm 2007 và có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 7782:2008).

Một trong những tiêu chuẩn ISO mà chúng ta thường gặp nhất là tiêu chuẩn ISO 9001.

Nhiệm vụ của ISO là gì

Để cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thương mại trong nước cũng như quốc tế. ISO với các tiêu chuẩn hóa thống nhất quốc tế giúp cho quá trình trao đổi này thuận lợi hơn. Đồng thời khi doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn ISO thì giá trị của doanh nghiệp trước cộng đồng quốc tế cũng tăng cao. Do vậy nhiệm vụ của ISO chính là thúc đẩy và hoàn thiện doanh nghiệp, tạo các tiềm lực mở rộng.

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

  • Hướng về khách hàng : Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng, do đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.
  • Tính lãnh đạo : Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đó mọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức.
  • Sự tham gia của mọi thành viên : Con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. Do đó cần: Tạo ra môi trường làm việc thuận lợi. Xây dựng chính sách động viên, khen thưởng kịp thời. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phát hiện, phát huy tính sáng tạo của mọi thành viên.
  • Tiếp cận theo quá trình : Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình.
  • Tiếp cận theo hệ thống để quản lý : Việc xác định, nhận thức và quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vào hiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu.
  • Cải tiến liên tục : Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổ chức. Để thực hiện cải tiến liên tục, cần thực hiện các bước sau: + Xác định các quá trình cải tiến.+ Phân tích, hoạch định giải pháp.+ Tổ chức thực hiện giải pháp. + Đo lường kết quả thực hiện.+ Đánh giá kết quả.
  • Quyết định dựa trên sự kiện : Thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được sẽ phản ánh bản chất sự việc. Phân tích thông tin, dữ liệu khoa học giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng.
  • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp : Tổ chức và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

ISO 9001 là gì

ISO 9001 hay còn gọi là ISO 9001:2015, đây là tiêu chuẩn mà chúng ta thường gặp nhất – tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

ISO 9001 là gì
ISO 9001 là gì

Quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

1. Quyết định có nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 hay không?

Việc này phải dựa vào việc hoạt động của công ty hiện tại có đáp ứng được những yêu cầu giám sát, kiểm tra trong quản lý hay không? Tất nhiên, với sự ưu việt của tiêu chuẩn ISO thì một công ty chưa từng có nên có quyết định áp dụng tiêu chuẩn này.

2. Tìm ra đại diện lãnh đạo chất lượng

Cần phải bổ nhiệm một đại diện trong ban lãnh đạo của tổ chức làm đại diện lãnh đạo chất lượng

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, trước tiên chúng ta cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn mà tổ chức mình áp dụng. Sau đó xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức mà nhất là tại những bộ phận, những công việc mà tổ chức dự định áp dụng. Sau khi phân tích các điều khoản, chúng ta có thể xây dựng kế hoạch thực hiện.

4. Thông báo trong nội bộ tổ chức

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới. Vì vậy, cần phải thông báo cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp được biết, chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng.

5. Chuẩn bị tài liệu

Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu bắt buộc theo các yêu cầu của các điều khoản trong tiêu chuẩn. Và tổ chức phải soản thảo mọi tài liệu liên quan để phù hợp cho việc đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO.

6. Thực hiện

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài tiệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và áp dụng trong những phòng ban liên quan của tổ chức. Trong bước này,thì các nhà lãnh đạo của tổ chức và đội ngũ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới hoặc những thay đổi chính thức trong tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong bước 5.

7. Đánh giá nội bộ

ISO 9001 yêu cầu tổ chức phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của tổ chức thông qua việc đã đánh giá nội bộ. Việc đánh giá nội bộ sẽ được giúp đỡ để thực hiện trong quá trình tổ chức bắt đầu khi triển khai áp dụng.

Tiêu chuẩn ISO
Tiêu chuẩn ISO

8. Đăng ký ISO 9001

Trước khi tổ chức/doanh nghiệp có thể nhận được chứng nhận ISO 9001 thì cần phải lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO 9001 để đăng ký chứng nhận. Đơn vị chứng nhận này là một tổ chức độc lập và được công nhận về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Đơn vị này sẽ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 củadoanh nghiệp và nếu cuộc đánh giá hoàn tất và phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Vậy nên, điều quan trọng là nên chọn một tổ chức kiểm định và chứng nhận uy tín để đăng ký chứng nhận.

9. Chứng nhận ISO 9001

Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Đơn vị được cấp phải đủ điều kiện để được tổ chức chứng nhận ISO 9001 đánh giá là vượt qua và nhận được chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001. Các bước từ bước 1 đến bước 8 được thiết kế để doanh nghiệp có thể đạt được chứng chỉ iso 9001 này.

Tuy nhiên,đội ngũ nhân viên của tổ chức có thể sẽ chưa quen với việc đánh giá của một tổ chức ở bên ngoài, do đó cần phải khuyến khích, động viên họ để có sự chuẩn bị tốt cho công cuộc đánh giá cũng như là phải hướng dẫn cách thức tương tác, phối hợp với những chuyên gia đánh giá chứng nhận. Đừng để một nhân viên không am hiểu gì về hệ thống ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

10. Duy trì chứng chỉ ISO 9001

Có rất nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã là bước cuối cùng của công việc xây dựng và áp dụng chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đó cũng quan trọng không kém. Do đó, doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt ở trong hoạt động hàng ngày của tổ chức và phải thường xuyên cải tiến nó hơn nữa .

Xem thêm:  Quản trị chất lượng là gì? Phương pháp quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO ?

Tiêu chuẩn ISO được xây dựng với ý tưởng trả lời một câu hỏi cơ bản: đó là cách tốt nhất để làm điều này?

Tiêu chuẩn ISO trong hơn 50 năm qua đã phát triển thành một gia đình tiêu chuẩn bao gồm mọi thứ từ đôi giày chúng ta đang đứng, đến mạng Wi-Fi kết nối chúng ta vô hình với nhau.

Giải quyết tất cả những điều này và hơn thế nữa, Tiêu chuẩn quốc tế ISO có nghĩa là người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng sản phẩm của họ an toàn, đáng tin cậy và có chất lượng tốt. Các tiêu chuẩn của ISO về an toàn đường bộ, an toàn đồ chơi và bao bì y tế an toàn chỉ là một vài trong số đó giúp biến thế giới thành một nơi an toàn hơn.

Các cơ quan quản lý và chính phủ dựa trên các tiêu chuẩn ISO để giúp phát triển quy định tốt hơn, biết rằng họ có cơ sở vững chắc nhờ sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia được thành lập trên toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về cách các tiêu chuẩn ISO chạm đến hầu hết tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày và làm việc cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, bạn có thể thấy các tiêu chuẩn đang hoạt động. Với các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng không khí, nước và đất, phát thải khí và phóng xạ và các khía cạnh môi trường của sản phẩm, chúng bảo vệ sức khỏe của hành tinh và con người, ngoài việc mang lại lợi ích kinh tế.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO ?
Lợi ích của tiêu chuẩn ISO ?

ISO 9001:2015 có gì khác với ISO 9001:2008 ?

Để có thể so sánh giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008 chúng ta cần phải biết ISO 9001:2015 là gì? ISO 9001:2008 là gì?

ISO 9001:2015 là gì ?

ISO 9001:2015 (Quality management systems Requirements) là hệ thống các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và yêu cầu. ISO 9001:2015 là phiên bản thay thế ISO 9001:2008. Đây là phiên bản mới nhất của ISO 9001.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có điểm nhấn là dựa trên tư duy rủi ro. Giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh.

Hệ quản lý chất lượng ISO 9001:2015, quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi tổ chức :

– Hướng vào tiêu chuẩn và cung cấp bền vững sản phẩm. Có thể nói đây là hệ tiêu chuẩn giúp thỏa mãn khách hàng (Tiêu chuẩn ISO 9001:2008).

– Tiếp cận tư duy rủi ro, giúp tổ chức phát hiện các nguyên nhân khiến cho các hoạch định của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu như mong muốn, đồng thời đưa ra các giải pháp ngăn ngừa để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu như đã định.

– Hệ quản lý ISO 9001:2015 có thể áp dụng không phụ thuộc vào quy mô tổ chức, loại hình tổ chức, nghành nghề. Vì thế, cho đến hiện nay khi nhắc đến ISO 9000 thì người ta cũng ngầm hiểu là đang nói đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .

ISO 9001:2008 là gì ?

ISO 9001:2008 (Quality management systems – Requirements) là hệ thống quản lý chất lượng – yêu cầu, nằm trong hệ thống ISO 9001. (ISO 9001 lại là phiên bản của ISO 9000). Điểm chính mà hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đưa ra đó chính là sự thỏa mãn của khách hàng , đảm bảo các yêu cầu của khách hàng liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng.

ISO 9001:2015 -  ảnh internet
ISO 9001:2015 – ảnh internet

So sánh ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008.

Chúng ta đã biết Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phiên bản ra đời sau phiên bản ISO 9001:2008. Vì thế ngoài việc kế thừa tất cả những điều tốt đẹp nhất mà ISO 9001:2008 có được thì ISO 9001:2015 còn khắc phục triệt để những khiếm khuyết mà phiên bản iso cũ để lại đồng thời bổ sung thêm những điểm mới giúp cho doanh nghiệp, tổ chức nâng cao được năng lực cạnh tranh cũng như hội nhập thương trường quốc tế.

So sánh về thuật ngữ ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

ISO 9001:2015ISO 9001:2008
Sản phẩm và dịch vụSản phẩm
Điều khoản loại trừ
Đại diện lãnh đạo về chất lượng
Thông tin bằng văn bản -> thông tin được tạo ra phục vụ hoạt động, bằng chứng về các kết quả đạt đượcVản bản, số tay chất lượng, các thủ tục bằng văn bản, hồ sơ
Môi trường cho việc thực hiện các quá trìnhMôi trường làm việc
Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoàiSản phẩm được mua
Nhà cung cấp bên ngoàiNhà cung cấp
Các điều khoản bổ sung trong ISO 9001:2015 mà ISO 9001:2008 không có
4.1 Bối cảnh của tổ chức.

4.2 Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.

4.3 Xác định phạm vi của HTQLCL

Tiếp cận theo quản lý rủi ro

Các điều khoản được lược bỏ ở ISO 9001:2008 không còn dùng ở ISO 9001:2015
1.2 Áp dụng

4.2.2 Sổ tay chất lượng

4.2.3 Kiểm soát tài liệu

4.2.4 Kiểm soát hồ sơ

5.5.2 Đại diện của lãnh đạo

7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng

8.2.3 Theo dõi và đo lường các quá trình

8.2.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm

8.5.3 Hành động phòng ngừa

Phiên bản ISO 9001:2015 có thuật ngữ dễ hiểu và phạm vi sử dụng thuật ngữ được rộng rãi hơn. Một số thuật ngữ ở phiên bản cũ không còn được sử dụng ở phiên bản mới.

Xem thêm:  Hành trình khách hàng là gì? Quy trình xây dựng bản đồ hành trình khách hàng như thế nào ?

Nếu còn thắc mắc vấn đề gì trong bài viết trên, vui lòng để lại phản hồi bên dưới. Đội ngũ Winerp.vn sẽ tích cực trả lời những phản hồi của các bạn. Chúc các bạn thành công.

090.909.8984
Giải Pháp ERP Quản Trị Doanh Nghiệp Tổng Thể | WinERP Số Hoá Doanh Nghiệp, Phường 5, Gò Vấp, TPHCM 75 đường số 8, KDC Cityland Garden Hill, Hồ Chí Minh, 700000, VN. 09659.222.45
Scroll to Top