0

Thống kê báo cáo Mua hàng

By
Phạm Tuyết
on 04:48, 18/04/2018 500 lượt xem

Thống kê các lô hàng sắp về.

 Hệ thống sẽ tự động thống kê các lô hàng sắp về,việc này sẽ giúp cho bạn quản lý kho tốt hơn. Với số lượng hàng sắp về bạn sẽ có kế hoạch sắp xếp kho hàng của mình.

Nhìn vào thống kê bạn sẽ thấy được trạng thái của lô hàng, hoàn thành hay có sẵn. Số lượng, tên sản phẩm, ngày dự kiến, ngày tháng, tài liệu nguồn (mã đơn hàng).

Odoo image and text block

Báo cáo hoá đơn 

Hệ thống sẽ thống kê tất cả các đơn hàng đã và dang giao dịch. Control-> Hoá đơn nhà cung cấp/ đại lý.

Odoo image and text block

Thống kê bán hàng theo thời gian.

 Hệ thống thống kê bán hàng theo thời gian như tổng số tiền mua hàng, nhà cung cấp.., với mỗi giai đoạn khác nhau hiển thị màu sắc khác nhau. 

Odoo image and text block

 Ngoài ra bạn còn có thể dùng chức năng bộ lọc để xem thêm các báo cáo chi tiết đến các đơn hàng và đặt hàng.

Odoo image and text block

 Sử dụng chức năng Thêm bộ lọc điều chỉnh để biết thêm các báo cáo về nhà cung cấp, ngày đặt hàng...

Odoo image and text block