0

Tìm kiếm theo Bộ lọc trong Chức năng Liên hệ

By
Phạm Tuyết
on 08:24, 03/04/2018 524 lượt xem

Bạn có thể mở danh sách Khách hàng để khám phá tính năng tìm kiếm (Ô tìm kiếm trên cùng bên tay phải) cho phép bạn dễ dàng lọc Đối tác của mình.Bạn có thể nhóm theo Công ty để xem các đối tác nào là một công ty,hay lọc Cá nhân để biết được đối tác nào là một cá nhân . Ngoài ra bạn cũng có thể lọc ra những Đối tác mà mình phụ trách,...

Bộ lọc cũng cho phép bạn nhanh chóng thiết lập một danh sách các khách hàng mà bạn muốn thực hiện thao tác cụ thể. Thông qua chức năng Tạo mới Bộ lọc, bạn cũng có thể thêm bộ lọc mới của bạn cho bất kỳ trường nào liên quan tới Khách hàng.

Bạn cũng có thể tạo ra các bộ lọc của chính mình với những dữ liệu mà bạn thường xuyên sử dụng bằng cách sử dụng chức năng Lưu bộ lọc hiện tại

Odoo CMS - a big picture

 Bên cạnh tìm kiếm theo bộ lọc bạn cũng có thể tìm kiếm Nhóm theo, nghĩa là bạn sẽ tìm kiếm theo nhóm, nhóm do nhân viên A tạo, nhóm do nhân viên B tạo ra, với những đối tác do chính bạn tạo liên hệ bạn có thể tìm kiếm nhóm theo tên của bạn.