0

Tạo và cập nhật sổ liên lạc của đối tác

By
Phạm Tuyết
on 07:48, 03/04/2018 547 lượt xem

Tạo sổ liên lạc đối tác 

Sau khi bạn đã tạo xong một thông tin đối tác , bạn hãy tạo thêm các sổ liên lạc đối tác, vì một đối tác có thể có thể nhiều sổ liên lạc khác nhau. Với nhiều trường hợp tuy cùng một đối tác nhưng bạn có thể giao dịch với chi nhánh của đối tác....
Để tạo một Sổ liên lạc đối tác, bạn vào chức năng liên hệ sau khi bạn đã tạo thông tin đối tác xong bạn hãy click vào Sổ liên lạc .
Nếu bạn đã lưu sổ đối tác trước rồi, bây giờ bạn hãy chọn nút sửa -> Sổ liên lạc ->Tạo 
Bạn có thể chọn liên hệ :
+ Liên hệ 
+ Địa chỉ giao hàng
+ Địa chỉ hoá đơn
+ Địa chỉ khác
Odoo image and text block

Cập nhật Sổ liên lạc

Để cập nhật sổ liên lạc bạn hãy chọn Sổ liên lạc cần cập nhật trên màn hình chính của Chức năng Liên hê.
Sau đó chọn Sửa.

Odoo image and text block
 

 Sau khi sửa xong các thông tin cần thay đổi, bạn hãy tiến hành lưu lại .