0

Khái niệm Đối tác và Sổ liên lạc trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 04:51, 03/04/2018 524 lượt xem

Sự khác biệt giữa Đối tác và Sổ liên lạc

Trong WinERP sẽ có sự khác biệt giữa Đối tác và Sổ liên lạc như sau:

Một Đối tác là đại diện cho một tổ chức mà bạn giao dịch như là - một khách hàng, khách hàng tiềm năng hay thậm chí là một nhân viên trong công ty bạn. Trong khi đó một Sổ liên lạc đại diện cho một cá nhân hoặc một người làm việc cho một Đối tác.

Mỗi đối tác có thể có một số lượng không giới hạn các Sổ liên lạc. WinERP cũng cho phép bạn có nhiều Sổ liên lạc với cùng Loại địa chỉ cho cho một Đối tác. Ví dụ như bạn có thể dễ dàng tạo ra nhiều địa chỉ xuất hóa đơn cho một khách hàng.

Lưu ý, nếu bạn đã có một vài Sổ địa chỉ, bạn có thể chỉ ra địa chỉ nào được sử dụng trong văn bản nào (Báo giá, Hóa đơn,...) bằng cách xác định Loại địa chỉ.

Ví dụ, một Đối tác có thể có địa chỉ giao hàng khách với địa chỉ hóa đơn. Nếu Loại địa chỉ được thiết lập một cách chính xác. WinERP sẽ tự động chọn địa chỉ thích hợp trong quá trình tạo ra tài liệu - một hóa đơn sẽ được gửi đến Sổ liên lạc đã được gán Loại địa chỉ là Hóa đơn. Nếu chưa được xác đinh, nó sẽ gửi đến địa chỉ mặc định.

Và trong WinERP khái niệm Đối tác vừa có thể vừa là Khách hàng vừa là Nhà cung cấp tại cùng một thời điểm. Kết quả là, bất kỳ dữ liệu nào bạn cập nhật cho Đối tác sẽ được áp dụng cho cả Khách hàng và Nhà cung cấp! Nhờ đó, bạn không cần cập nhật thông tin Khách hàng/Nhà cung cấp nhiều lần, hoặc thậm chí ở vài nơi cho cùng một Đối tác.

Form Đối tác bao gồm thông tin về công ty như: tên, địa chỉ, website, email,... và một số tab sau:

  • Sổ liên lạc bao gồm thông tin về các Sổ liên lạc khác nhau của Đối tác (công ty).
  • Ghi chú nội bộ.
  • Bán & Mua hàng bao gồm các thông tin như người bán hàng và đội ngũ bán hàng mặc định cho dù Đối tác đó là Khách hàng hay Nhà cung cấp, ngôn ngữ của Đối tác.
  • Kế toán bao gồm Vị thế tài chính, Tài khoản phải thu/trả,thẻ tín dụng,...
  • Xuất hoá đơn.

 
Odoo image and text block
                                  

                                 Form tạo thông tin đối tác.

Odoo image and text block
                                                   

 Form tạo sổ liên hệ 

Odoo image and text block