0

Thống kê báo cáo hoạt động bán hàng

By
Phạm Tuyết
on 04:35, 06/04/2018 497 lượt xem

 WinERP  sẽ thống kê báo cáo lại tất cả những hoạt động bán hàng kênh các kênh bán hàng 

Odoo image and text block

Doanh thu thu được từ các kênh bán hàng

 Với báo cáo này bạn sẽ so sánh được kênh bán hàng nào là hiệu quả nhất , đem lại doanh thu nhiều nhất.

Odoo image and text block

Báo cáo doanh thu của từng nhân viên bán hàng


Odoo image and text block