0

Tạo sản phẩm mới trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 04:03, 11/04/2018 784 lượt xem
Trước tiên để tạo một sản phẩm bạn cần thực hiện như sau :
Tồn kho -> Master Data -> Sản phẩm -> Tạo.
Hoặc : Bán hàng -> Catalog -> Sản phẩm -> Tạo.
            Mua hang -> sản phẩm -> Tạo.

Odoo image and text block

 Có 3 loại sản phẩm là:

+ Sản phẩm có thể bán: Là sản phẩm do công ty sản xuất ra để bán.

+ Sản phẩm có mua: Là sản phẩm cần mua từ bên ngoài.

+ Sản phẩm vừa có thể bán vừa có thể mua: Là một sản phẩm được mua vào và vừa có thể bán ra.

Odoo image and text block

 Thêm hình ảnh cho sản phẩm : Kích chuột vào hình ảnh -> Chọn Edit-> Chọn hình ảnh từ máy -> Open.

Điền thông tin tên sản phẩm.

Odoo image and text block

 Đơn vị tính: là đơn vị cơ bản của sản phẩm, ví vụ sản phẩm là cây bút chì thì đơn vị tính của nó là Cây, khi bạn bán hàng hoặc quản lý kho bạn sẽ lấy đơn vị này để tính.

Đơn vị đo lường mua hàng: là đơn vị của hàng hoá, ví dụ cây bút khi bạn nhập về sẽ là hộp bút, mỗi hộp bút chứa 24 cây bút. Thì đơn vị mua hàng của bạn sẽ là hộp, ngày ra bạn cũng có thể chọn đơn vị này là cậy.

Loại sản phẩm:

+ Dịch vụ: Là các sản phẩm dịch vụ như các gói chăm sóc khách hàng, các tour du lịch ,....các sản phẩm hữu hình.

+ Sản phẩm có thể bán: Là sản phẩm có thể bán ra.

+ Sản phẩm có thể lưu trữ được: là các sản phẩm có thể lưu trữ trong kho, nó vừa có thể mua vào và bán ra.

Odoo image and text block

Chuyên mục: Là các danh mục quản lý chi phí, doanh thu của sản phẩm, khi bạn chọn các mục này sẽ được lưu vào bút toán kế toán. Ví dụ trong một công ty thường quản lý 2 loại danh mục là chi phí và doanh thu.kho Các sản phẩm bạn có thể bán mang lại doanh thu cho công ty chọn mục doanh thu. Các sanrn phẩm hay chi phí phát sinh trong quá trình mua bán, hay là chi phí phát sinh phục vụ cho doanh nghiệp đó là chi phí.

Tham chiếu nội bộ : Mã của sản phẩm.

Mã vạch:  Là mã vạch của sản phẩm .

Giá bán: Giá bán sản phẩm.

Chi phí : Giá mua vào sản phẩm.

Biến thể sản phẩm ( Variant): Là các biến thể khác của sản phẩm, ví dụ như chiếc xe Airbade có nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản 2015, phiên bản 2016, phiên bản 2017....cũng được coi là một biến thể.

Cách tạo một biến thể sản phẩm : Chọn Variant sau đó thêm các thuộc tính cho sản phẩm.

Odoo image and text block

 Xuất hóa đơn: Bạn lưu ý khi tạo sản phẩm ở phần xuất hoá đơn sẽ xuất hiện các loại thuế.

+ Receivables ( khách hàng trả) : Khi khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn, tuỳ thuộc vào hàng hoá để đánh thuế ( 0%, 5%, 10%...)

+Payable ( Công ty bạn phải trả): Nếu bạn yêu cầu xuất hoá đơn từ nhà cung cấp thì sẽ bị đánh thuế , tuỳ thuộc vào mức thuế áp dụng cho mặt hàng đó.

Odoo image and text block

 Ghi Chú: Các thông tin bạn note lại sẽ được hiển thị khi bạn tạo một PO ( Purchase Order), hoặc SO ( Sale Oder). Với SO nó sẽ giúp bạn miêu tả sản phẩm,  giúp bạn note các thông tin cho khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm của bạn đi ra từ chuỗi cửa hàng nào, note lại những điều cần chú ý cho người vận chuyển, note thông tin di chuyển giữa các kho, cảnh báo bán hàng, mua hàng.

Odoo image and text block

 Mua hàng: Sau lần mua hàng đầu tiên hệ thống sẽ có được thông tin nhà cung cấp, giá sản phẩm nó sẽ tự động cập nhật thông tin và lưu lại với những lần mua hàng sau đó nó sẽ tự động hiện lên trên trường này. Với nhiều lần oder sản phẩm này với nhiều mức giá khác nhau hệ thống sẽ tự tạo mức giá trung bình giá của những lần mua trước đó để đưa ra gợi ý chào giá đối với nhà cung cấp

Odoo image and text block

 Bán hàng:  Sản phẩm này sẽ được xuất hiện trên trang web, máy Pos , Sự kiện.

+ Trên trang web : Nó sẽ cho bạn chọn các sự kiện, option, combo khi mua sản phẩm.

+ Trên máy Pos : Phân loại các sản phẩm, mã hàng hoá .. Cho máy dễ dàng tìm kiếm.

+ Sự kiện: Khi khách hàng kích chọn ticket event sẽ được xem như một vé mua.

Cách tạo biến thể sản phẩm 

Một biến thể sản phẩm cũng là sản phẩm đó nhưng nó có những thuộc tính khác nhau , có thể giá của các biến thể cũng khác so với giá của sản phẩm gốc.
Để tạo một biến thể sản phẩm chọn: Tồn kho -> Master Data-> Sản phẩm-> Variant-> Thêm thuộc tính ( thuộc tính này đã được tạo ở phần thuộc tính sản phẩm . Tồn kho -> cấu hình -> thuộc tính sản phẩm)


Odoo image and text block

Tuỳ chỉnh giá cho biến thể sản phẩm.

 Để  điều chỉnh giá cho biến thể sản phẩm sau khi thêm các giá trị thuộc tính.

Chọn Variant price ( được tô vàng như trong hình)

Odoo image and text block

 Thêm giá cộng thêm hoặc trừ đi cho mỗi biến thể sản phẩm ( Nếu biến thể không có thay đổi về giá cả thì không cần điều chỉnh lại giá cho biến thể sản phẩm). 

Odoo image and text block