0

Hiểu tổng quan về quy trình bán hàng với WinERP

By
Phạm Tuyết
on 02:47, 06/04/2018 677 lượt xem

 Với một quy trình bán hàng của WinERP bạn sẽ phải hiểu rõ được việc bán hàng cần liên quan đến những vấn đề gì. Trước hết WinERP hướng dẫn bạn hiểu rõ được quy trình bán hàng diễn ra như thế nào và bạn cần thao tác những gì để làm việc với hệ thống.

Thứ tự các bước thao tác trên WinERP về quy trình bán hàng. 

1. Chào giá 

2. Báo giá (Có thể bỏ qua bước chào giá nếu bạn nhập một đơn hàng trực tiếp cho khách hàng)

3. Tạo hoá đơn.

4. Thanh toán.

5. Vào sổ bút toán.

* Lưu ý: Đối với trường hợp bán hàng qua trung gian và phải trả một khoản hoa hồng cho các bên trung gian bạn cần phải lưu ý khi bạn tạo một SO (Hoá đơn bán hàng) thì bạn cũng cần phải tạo ngay một PO (Hoá đơn mua hàng) trong đó mã tham chiếu của PO chính là mã SO vừa tạo. 


1. Tạo một chào giá 

Odoo CMS - a big picture

 Nếu khi khách hàng của bạn có phản hồi về các thông tin chào giá không chính xác ( số lượng sản phẩm, ngày giao hàng ..) bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp thông tin chào giá bị sai bằng cách nhấn chọn nút  Sửa  trên góc trái màn hình,sau khi sửa xong bạn hãy lưu lại và gửi lại báo giá cho khách hàng của bạn.

Odoo CMS - a big picture

Thông tin khác 

 Ở phần thông tin khác sẽ quản lý các thông tin bán hàng, vận chuyển, xuất hoá đơn.

+ Thông tin vận chuyển: Hàng được xuất đi từ kho nào, chính sách vận chuyển, ngày yêu cầu giao hàng, ngày cam kết giao hàng, ngày hiệu lực.

+ Thông tin bán hàng: Nhân viên bán đơn hàng, kênh bán hàng, tham chiếu khách hàng,tài khoản quản trị. Đối với tài khoản trị khi thêm tài khoản quản trị hệ thống sẽ tự động quản lý P&L .

+ Ngày đặt hàng: Ngày đặt hàng bạn có thể điều chỉnh được tại thời điểm bạn đang tạo đơn hàng.

Odoo image and text block

1.1 Gửi chào giá 

Sau khi điền đẩy đủ thông tin của bảng chào giá, tiếp theo là gửi chào giá cho khách hàng : Chọn Gửi chào giá

Odoo CMS - a big picture

1.2 Xác nhận bán 

 Sau khi chào giá được gửi đi bạn sẽ nhận được phản hồi của khách hàng. Trong đó , nếu khách hàng đồng ý với báo giá bạn sẽ xác nhận báo giá thành một đơn hàng

Odoo CMS - a big picture

1.3 Đơn hàng đã được xác nhận chờ tạo hoá đơn và thanh toán

Odoo CMS - a big picture

2.Tạo đơn hàng 

Tạo trực tiếp một đơn hàng bạn làm như sau: Bán hàng -> Đơn hàng -> Đơn hàng -> Tạo.
Odoo CMS - a big picture

 Nhập thông tin khách hàng, ngày hết hạn, hình thức thanh toán, địa chỉ giao hàng....

Odoo CMS - a big picture

 Nhập thông tin chi tiết đơn hàng.

+ Sản phẩm: Chọn nút sổ xuống để chọn sản phẩm cần bán. 

+ Khu vực: Sản phẩm đó thuộc nhóm nào sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu....

+ Giá bán: Giá bán của sản phẩm ( hệ thống sẽ tự động hiện giá bán, đúng với giá bán khi bạn thiết lập sản phẩm ban đầu). 

+ Các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0%, 5%,10%... thuế này là thuế xuất hoá đơn cho khách hàng. Tuỳ thuộc vào quy định của nhà nước để chọn mức thuế này. 

+ Số lượng bán.

+ Số ngày giao hàng: Là só ngày giao hàng cho khách kể từ lúc bạn tạo đơn hàng.

+ Đơn vị: đơn vị đo lường của sản phẩm ( ví du: gói, cái, hộp, kg, cm...)

+ Chi phí: là giá mua vào ban đầu của sản phẩm, mục này chỉ hiện thị cho chính bạn hình thấy , khi bạn xuất đơn hàng thì mục này sẽ không có.

+ Chiết khấu: là số phần trăm chiết khấu cho khách hàng.

Odoo CMS - a big picture

2.1 Gửi đơn hàng cho khách hàng.

 Gửi đơn hàng vừa tạo cho khách hàng kiểm tra.

Odoo CMS - a big picture

2.2 Xác nhận bán 

 Hãy lưu lại đơn hàng chờ phản hồi ý kiến từ khách hàng.

Nếu khách hàng đồng ý với đơn hàng và xác nhận đơn hàng chính xác -> Xác nhận bán hàng cho đơn hàng.

Odoo CMS - a big picture

3. Tạo hoá đơn 

 Vào đơn hàng bạn muốn thanh toán -> Tạo hoá đơn .

Odoo CMS - a big picture

 Nếu như đơn hàng có gặp trục trặc hay có vấn đề phải huỷ thì chọn nút Huỷ trên đơn hàng.

3.1 Chọn cách thức thanh toán

 Có 4 cách thức thanh toán :

+  Invoiceable lines: Với hình thức thanh toán Invoiceable line là dòng thanh toán trực tiếp, khi bạn bán lẻ cho khách hàng thì số tiền khách hàng phải trả cho bạn là trả tiền mặt và thanh toán ngay số tiền đó.

+ Invoiceable lines (deduct down payments): Đối với hình thức này là hình thức thanh toán số tiền còn lại sau các lần thanh toán trước. ( Ví dụ : khách hàng sẽ trả tiền hoá đơn cho bạn làm 2 lần , lần thứ nhất khách hàng trả 30 % bạn chọn hình thức thanh toán Down payment, vậy lần thứ 2 khách hàng sẽ phải trả cho bạn số tiền là 70% bạn chọn hình thức Invoiceable line( deduct down payment))

+ Down payment (percentage): Hình thức này cho phép khách hàng trả một số % trên tổng hoá đơn và chia ra làm nhiều lần thanh toán. Với hình thức này hệ thế sẽ lưu lại số tiền khách hàng trả cho bạn qua các lần, với lần thứ nhất số tiền thanh toán sẽ được lưu và sẽ hiển thị lại số tiền chưa thanh toán còn lại. Hệ thống sẽ lưu lại số tiền đã trả và số tiền còn thiếu của khách hàng ngay trên hoá đơn đó. 

+ Down payment (fixed amount): Là số tiền khách hàng trả cố định , ví dụ một khách hàng sẽ trả cho bạn cố định số tiền là 2.000.000 cho một lần mua hàng, và sau khi bán hết số hàng đó mới quay lại trả cho bạn số tiền còn lại.Odoo CMS - a big picture

3.2 Xác nhận hoá đơn

Xác nhận hoá đơn

Odoo CMS - a big picture

3.3 Gửi thông tin hoá đơn đến cho khách hàng

 Gửi thông tin hóa đơn đến cho khách hàng.

Odoo CMS - a big picture

3.4 Đăng ký thanh toán ( Register payment)

 Điền thông tin Số tiền thanh toán, đơn vị tiền tệ, chọn sổ kế toán, ngày thanh toán -> Xác nhận.

Bạn cũng cần chú ý đến các thông tin: Số tiền thanh toán, tiền tệ, ngày thanh toán, số hoá đơn, sổ ngân hàng như vậy để tránh sai sót khi lưu vào hệ thống.

Odoo CMS - a big picture