0

Cấu hình cơ bản để tạo sản phẩm mới

By
Phạm Tuyết
on 01:59, 11/04/2018 487 lượt xem

Thiết lập cấu hình cho sản phẩm.

 Mỗi sản phẩm có những tính chất khác nhau nên cần thiết lập các thuộc tính. Sản phẩm có nhiều thuộc tính ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Thuộc tính là tính chất của sản phẩm. Bạn cần cấu hình sản phẩm trước khi tạo một sản phẩm mới. 

Bước đầu để thiết lập cấu hình sản phẩm bạn chọn: Bán hàng -> Cấu hình -> Thuộc tính.

Hoặc: Quản lý kho -> Cấu hình -> Thuộc tính.

Odoo text and image block
Để thêm thuộc tính hãy click chuột vào tạo ->Điền thông tin thuộc tính-> Save.
Sau khi bạn đã thiết lập xong thuộc tính bây giờ bạn hãy thêm giá trị thuộc tính của sản phẩm : Bán hàng -> Cấu hình -> Giá trị thuộc tính ( Giá trị thuộc tính là các giá trị nằm trong một thuộc tính cha tạo trước đó) 
Odoo CMS - a big picture

 Điền thông tin thuộc tính: Click nút Tạo -> Chọn thuộc tính cha -> Thêm giá trị thuộc tính -> Save.

Ví dụ : Với thuộc tính cha là màu sắc thì thuộc tính con của màu sắc là màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu đen, màu tím.... tuỳ thuộc vào sản phẩm mà ta thêm thuộc tính vào cho nó.

Odoo image and text block

Nhóm đơn vị đo lường

Các nhóm đơn vị đo lường là đại diện cho các đơn vị đo lường có cùng tính chất và có thể quy đổi qua lại lẫn nhau,  các nhóm đo lường như chiều dài ,cân nặng, số giờ .... Trong nhóm đo lường chiều dài có các đơn vị là : km, m, dm, cm, mm ta có thể quy đổi 1m= 10dm= 100cm= 1000mm.
Đối với các sản phẩm sẽ có các đơn vị tính khác nhau. Ví dụ 1 quyển vở-> Đơn vị : quyển
Để thiết lâp nhóm đo lường : Bán hàng -> Cấu hình -> Nhóm đơn vị đo lường -> Tạo -> Điền thông tin -> Save.
Odoo CMS - a big picture

 Tạọ nhóm đo lường mới

Odoo CMS - a big picture

Thiết lập giá trị đo lường


Odoo CMS - a big picture

Với mỗi sản phẩm đều có đơn vị đo lường khác nhau, ví dụ một quyển vở có đơn vị đo là cuốn, một cái áo có đơn vị đo là chiếc, một đôi giày có đơn vị đo là đôi .... Như vậy bạn cần thiết lập giá trị đo lường cho tất cả sản phẩm của bạn.Và hiện nay trong hệ thống WinERP có các hệ thống đơn vị đo lường cơ bản tuy nhiên với hệ thống này vẫn chưa đủ để đáp ứng hết các hình thức đo lường hiện nay nên bạn cần thiết lập thêm nếu cần .
Để thiết lập các giá trị đo lường bạn làm như sau : Bán hàng ->  Cấu hình -> Giá trị đo lường.
Ở đon vị đo lường có 3 trường giá trị là :
+ Đơn vị tính: Là đơn vị đo lường ( ví dụ : cm , kg, giờ , m, inch...)
+ Chuyên mục: Là thể loại đo lường ( ví dụ : m thuộc chuyên mục chiều dài, kg thuộc chuyên mục cân nặng, giờ thuộc chuyên mục thời gian)
+ Loại: Ở đây có 3 loại là nhỏ hơn đơn vị gốc này, là đơn vị gốc của nhóm này, lớn hơn đơn vị gốc của nhóm này.
( Ví dụ : Đơn vị gốc của nhóm này là đơn vị tiêu chuẩn của nhóm đo lường đó nếu là nhóm cân nặng thì đơn vị này là kg, nếu là chiều cao sẽ là m..., nếu các đơn vị nhỏ hơn đơn vị này sẽ đựợc xếp vào loại nhỏ hơn đơn vị này, và lớn hơn đơn vị gốc này sẽ được xếp loại là lớn hơn đơn vị gốc này)
Các bước tạo một đơn vị đo lường : Bán hàng -> Cấu hình -> Đơn vị đo lường -> Tạo -> Điền thông tin -> Save.

Odoo CMS - a big picture

Cấu hình đơn vị tính cho sản phẩm.

 Khi tiếp nhận một sản phẩm từ nhà cung cấp bạn cần biết được đơn vị tiếp nhận sản phẩm và đơn vị bán sản phẩm ra là gì, bạn chỉ cần hiểu đơn giản là khi bạn mua một lô hàng trong lô hàng đó có 10 thùng sản phẩm và trong mỗi thùng sẽ có 10 hộp kem dưỡng trắng da. Như vậy bạn có thể cấu hình đơn vị sản phẩm khi nhập hàng là thùng, còn đơn vị sản phẩm khi bán ra ngoài thị trường là hộp(hoặc thùng),... Có nhiều sản phẩm khác nhau mỗi sản phẩm bạn sẽ phải cấu hình đơn vị cho nó nêú như nó chưa có tồn tại.

Bước đầu tiên cấu hình đơn vị là: Tồn kho-> Cấu hình->Units of measures->UoM categories->Tạo.

Ở bước này bạn sẽ đặt tên đơn vị tính là đơn vị bạn sử dụng mua hàng, nó sẽ là đơn vị có thể chứa một đơn vị nhỏ trong đó.

Vd: Thùng-10 hộp (10 hộp giải thích cho số lượng hàng trong một thùng đó). Bạn không đươc tạo là thùng, vì có rất nhiều sản phẩm đươc chứa trong thùng với các số lượng khác nhau nên cần giải thích rõ ràng để khi nhập kho sẽ không bị sai sót.

Odoo image and text block

 Sau khi thiết lập xong phần UoM categories bạn sẽ thiết lập UoM của sản phẩm .

Tồn kho->Cấu hình->UoM-> tạo.

Ví dụ : Tạo Đơn vị đo lường là Hộp, Chuyên mục là thùng-10 hộp.

(Chọn là đơn vị gốc của nhóm này)

Sau đó tạo đơn vị Thùng chuyên mục là thùng -10 hộp.

Sau đó lưu không tin đơn vị vừa tạo.

Odoo image and text block

 Lưu ý:

  1. Bước đầu nhập kho phải xác định Sản phẩm đó có bao nhiêu đơn vị tính, tạo bộ quy đổi đơn vị trước.

  2. Tạo sản phẩm và add các đơn vị của bộ quy đổi vào tương ứng

  3. Sau đó mới phát sinh SO và PO: khi đã phát sinh giao dịch rồi thì không đổi đơn vị tính được nữa vì ảnh hưởng đến dữ liệu trước đó và sai cả về tồn kho và giá trị kho