0

Báo giá và đơn hàng

By
Phạm Tuyết
on 03:42, 06/04/2018 567 lượt xem

Tạo báo giá từ một Lead (tiềm năng) hoặc từ một Cơ hội

Bạn có thể tạo một báo giá từ một lead hoặc từ một cơ hội (trong CRM). Từ một lead -> cơ hội -> đơn hàng .
WinERP sẽ hướng dẫn bạn từng bước một khi bắt đầu thao tác lập một chào giá từ một lead đã có.
Đầu tiên bạn hãy vào một Lead đã được thẩm định thành một cơ hội 
Odoo image and text block

 Giám định từ một Lead chuyển thành một cơ hội-> tạo cơ hội

Odoo image and text block

 Tạo báo giá mới . Sau khi gửi báo giá xác nhận thành công sẽ được chuyển thành một đơn hàng.

Odoo image and text block

Báo giá trực tiếp từ một khách hàng trong WinERP

Để tạo một báo giá bạn hãy vào chức năng Bán hàng-> Đơn hàng->Báo giá.

Odoo image and text block

Lưu ý: Khi bạn nhập báo giá có các mệnh đề tiền khác nhau ví dụ như tiền VND,USD,EUR,... như vậy khi nhập bảng giá bạn nhớ lưu ý điều này .

dOdoo image and text block

Đơn hàng trong WinERP

Để tạo một đơn hàng bạn vào Bán hàng-> Đơn hàng->Đơn hàng

 Sau khi tạo một đơn hàng -> gửi đơn hàng cho khách.

Để biết thêm về tế toán xem ở đây link[].

Tạo hoá đơn khách hàng

 Hệ thống sẽ tự động tạo thông tin hoá đơn từ đơn hàng vừa tạo. Bạn có thể tuỳ chỉnh được ngày hoá đơn, nhân viên bán hàng, kênh bán hàng. Sau đó hệ thống hỗ trợ gửi thông tin hoá đơn cho khách hàng bằng Email. 

Odoo image and text block