0

Trước khi bắt đầu

By
Phạm Tuyết
on 01:26, 20/03/2018 763 lượt xem

ERP là gì? 

Enterprise Resource Planning, viết tắt là ERP, là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ra đời cũng đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Hệ thống này không sử dụng cho từng cá nhân mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong các hoạt động thường nhật của mình, bởi vậy mới có chữ “Enterprise” (doanh nghiệp, công ty) trong cái tên của nó. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức năng của công ty lại trong một hệ thống duy nhất để dễ theo dõi hơn, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Nói cách khác, bạn có thể tưởng tượng ERP như một hệ thống chứa mọi thứ mà doanh nghiệp cần, nó có khả năng làm được những việc về tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và rất rất nhiều những thứ khác.

WinERP là gì?

WinERP là nền tảng kế thừa từ Odoo ERP hiện có hơn 3 triệu người trên thế giới đang sử dụng hằng ngày. Chúng tôi đem nền tảng ERP mạnh mẽ này đến với doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp quý doanh nghiệp có được một hệ thống quản trị tổng thể hợp nhất các phòng ban trong công ty, truy xuất cùng một dữ liệu, tối ưu chi phí tuyệt đối, giúp doanh nghiệp vươn lên mạnh mẽ và mở rộng kinh doanh. Hệ thống cung cấp các con số realtime theo việc làm của nhân viên hàng ngày.

 (Nguồn các bài viết hướng dẫn ở đây được trích xuất dữ liệu từ ERP Online)