0

Bút toán kế toán

By
Phạm Tuyết
on 03:34, 20/03/2018 456 lượt xem

Với hệ thống WinERP/Odoo chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra các bút toán kế toán. Ví dụ như việc tạo hoá đơn một cách tự động thông qua đơn hàng, chứng từ nhận hàng, chứng từ gửi hàng hay cách tạo hoá đơn thủ công như được giới thiệu ở phần trước. Ở phần này WinERP/Odoo xin trân trọng giới thiệu tới người dùng:

 1.  Quản lý các sao kê ngân hàng
 2. Quản lý két tiền mặt
 3. Tạo bút toán thủ công

 1. Quản lý các sao kê ngân hàng

WinERP/Odoo cung cấp cho người dùng nhiều cách thức để ghi nhận một nghiệp vụ kế toán nhằm đơn giản hoá việc nhập dữ liệu vào các tài khoản. Ở đây WinERP/Odoo xin giới thiệu đến người dùng chức năng quản lý các sao kê ngân hàng, quản lý két tiền mặt. Ưu điểm của cách làm này là rất dễ thao tác ngay cả đối với những người không có nền tảng cơ bản về kế toán cũng có thể nhập thông tin về các giao dịch tài chính mà không cần phải lo lắng về những khái niệm như Nợ, Có.

Để theo dõi các sao kê ngân hàng người dùng vào menu Kế toán/Ngân hàng và tiền mặt/Số phụ ngân hàng với mẫu như hình dưới đây:

 • Sổ nhật ký: Sổ để ghi nhận các giao dịch ngân hàng phát sinh
 • Ngày/Kỳ: Ngày mở sổ phụ ngân hàng
 • Số dư ban đầu: Số tiền ban đầu khi mở sổ
 • Số dư cuối kỳ: Số tiền còn lại sau khi khoá sổ

Sổ phụ ngân hàng

Người dùng kích vào nút "Nhập khẩu hoá đơn" để lựa chọn một hoặc một vài các giao dịch liên quan đến công nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Nhập khẩu hoá đơn

Khi người dùng lựa chọn các hoá đơn để thanh toán thi các giao dịch này sẽ được ghi nhận tự động vào tag "giao dịch" của sổ phụ ngân hàng

BÁO NỢ

Sau khi người dùng kiểm tra sự chính xác của các thông  tin như: (ngày tháng; mô tả; tham chiếu; đối tác; tổng tiền) người dùng thực hiện đối soát và một bản sao kê các giao dịch xuất hiện như hình dưới đây.

Sao kê ngân hàng

Số phát sinh

 Người dùng kiểm tra thông tin trên sao kê rồi nhấn ok các giao dịch tự động tạo các bút toán về thanh toán công nợ và trong trường hợp thanh toán hết thì hoá đơn khách hàng hay nhà cung cấp sẽ chuyển sang tình trạng "Đã thanh toán".

10-28-2014 10-25-36 AM

2. Quản lý két tiền mặt

 Để quản lý két tiền mặt người dùng vào phân hệ Kế toán/Ngân hàng và tiền mặt/Két tiền mặt. Vào đầu ngày, người dùng có số dư đầu kỳ, sau đó mở két tiền mặt để bắt đầu ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt trong ngày ở tab Giao dịch tiền mặt.

Tiền mặt

Tất cả các giao dịch tiền mặt trong ngày được liệt kê trên bảng kê trên. Khi người dùng đóng két tiền mặt thường là vào cuối ngày hệ thống sẽ tự tính ra số tiền dư thực tế cuối ngày. Sau đó người dùng đối soát các thông tin giao dịch trong két tiền mặt như hình dưới đây.

Đối soát 2

Sau khi người dùng kích vào OK hệ thống tự động tạo các bút toán tương ứng. Lưu ý két tiền mặt chỉ có thể đóng khi số dư tiền theo lý thuyết bằng với số dư tiền thực tế.

 3. Tạo bút toán thủ công

Bút toán thủ công được dùng trong một vài trường hợp đặc biệt khi mà người dùng không thể đưa ra được một quy tắc hạch toán ngay từ đầu cho nghiệp vụ phát sinh thì đây là biện pháp cuối cùng giúp cho người dùng đạt được mục đích của mình. Ví dụ: Các bút toán ghi nhận số dư đầu kỳ, các bút toán về thuế môn bài, tạm ứng....

 Để tạo các bút toán thủ công người dùng vào phân hệ Kế toán/Bút toán sổ nhật ký/Bút toán sổ nhật ký nhấn Tạo mới người dùng được màn hình nhập chứng từ với các thông tin cần chú ý như sau:

 • Sổ nhật ký: người dùng chọn sổ nhật ký phù hợp ghi lại nội dung nghiệp vụ phát sinh
 • Chu kỳ: kỳ ghi nhận nghiệp vụ kế toán
 • Tham chiếu: từ các hoá đơn hoặc bút toán
 • Đối tác: đối tác liên quan đến nghiệp vụ phát sinh
 • Tài khoản: số hiệu tài khoản thể hiện nội dung nghiệp vụ
 • Bên nợ/có: số tiền phát sinh được ghi nhận vào bên nợ hoặc có
 • Tài khoản thuế: danh mục các mức thuế suất

 Nhấn phím Enter trên bàn phím để xác nhận dòng đầu tiên. Dòng của bạn sẽ được tô màu xanh và ở trạng thái Không cân. Tiếp theo ERP sẽ đưa ra gợi ý dòng tiếp theo cho bút toán nhưng ở trạng thái dư thảo. Khi một dòng nằm trong trạng thái dư thảo thì nó chưa ảnh hướng đến báo cáo kế toán vì vậy ERP sẽ không xác nhận dòng đó cho đến khi nó ở trạng thái Cân bằng (nghĩa là số tiền bên nợ bằng số tiền bên có).

 Sổ nhật ký khác