0

Tối ưu hoá quy trình bán hàng có được từ một Phễu bán hàng.

By
Phạm Tuyết
on 07:56, 04/04/2018 665 lượt xem
 
Odoo image and text block
Khi bạn đã có được những Lead (tiềm năng) là bạn đã có đước những cơ hội bán hàng, còn khi bạn có được những cơ hội thì lúc này bạn đã có được một đơn hàng(hợp đồng) trong tương lai. Với mỗi một cơ hội bạn cần phải theo dõi cơ hội đó đang ở giai đoạn nào, giai đoạn báo giá hay là đã bị huỷ . Các lead hay cơ hội cần phải lưu giữ lại để dễ dàng quản lý. Trước hết bạn hãy tạo một lead bằng cách: chọn CRM-> phễu bán hàng-> lead-> Nhập thông tin đày đủ cho một lead của bạn.
 Nếu lead được thẩm định hãy chuyển Lead của bạn thành một Cơ hội

Odoo image and text block
Khi bạn đã có cơ hội hãy nắm bắt cơ hội và chăm sóc cơ hội đó để trở thành một đơn hàng.
Odoo image and text block

 Với các Cơ hội, bạn có thể theo dõi và quản lý quá trình bán hàng của mình bằng cách tạo ra khách hàng hoặc tài liệu liên quan đến khách hàng cụ thể, dẫn đến các Hợp đồng tiềm năng. Một vài thông tin ví dụ: Doanh thu dự kiến, Tình trạng của Cơ hội, Ngày kết thúc dự kiến, Lịch sử trao đổi,  Mức độ ưu tiên....

Việc quản lý Cơ hội có thể được kết nối với cổng thư điện tử: Bạn có thể tạo ra một Cơ hội từ một email nhận được, và nội dung trao đổi trong email có thể được ghi thành lịch sử trao đổi với khách hàng. Từ các Cơ hội, bạn và đội ngũ bán hàng của mình có thể lập kế hoạch cho các cuộc gọi (Phone Calls), cuộc họp (Meetings),Gửi Email, chuyển chúng thành Báo giá (Quotation), quản lý các tài liệu liên quan, theo dõi tất cả các hoạt động liên quan tới khách hàng đó,...

Odoo image and text block

Chuyển đổi một cơ hội thành một đơn hàng

Sau khi mà một yêu cầu chào giá của bạn đã gửi đi và có một sự phản hồi từ phía đối tác , có nghĩa là một cơ hội của bạn có thể chuyển thành một hợp đồng mua bán(Cơ hội được đánh dấuThắng lợi) hoặc có thể là không (Đánh dấu thất bại). Nếu một cơ hội của bạn được thẩm định là thắng lợi bạn hãy gửi chào giá cho đối tác của bạn và nếu đối tác của bạn chấp thuận chào giá lúc này một chào giá của bạn sẽ chuyển thành một đơn hàng, lúc này mọi hoạt động của bạn sẽ liên quan đến quy trình bán hàng.
Odoo image and text block

Tối ưu hoá quy trình bán hàng của bạn

WinERP sẽ hỗ trợ bạn quy trình bán hàng một cách tối ưu nhất , nghĩa là ngay từ lúc bạn có một Lead WinERP sẽ hỗ trợ bạn quản lý và theo dõi các Lead, Cơ hội , Chào giá....

Khi bạn thực hiện một chu trình bán hàng và di chuyển Cơ hội từ Stage này sang Stage khác, bạn có thể có được thông tin chính xác về Cơ hội được dịch chuyển. Ví dụ, khi bạn thiết lập một Cơ hội thuộc Stage 

Đã được thẩm định.

bạn có thể yêu cầu nhân viên bán hàng phải nhập: Doanh thu dự kiến- Ngày kết thúc dự kiến. 

Bạn cũng có thể tự động thay đổi xác suất khi Stage được thay đổi bằng cách tích vào ô tự động thay đổi xác suất

lúc này hệ thống sẽ tự động thiết lập xác suất của Cơ hội thành xác suất đã được định nghĩa trong Stage

Nếu một đơn hàng được chuyển đổi từ một cơ hội bạn có thể tạo trực tiếp trên chức năng CRM. Bạn sẽ đi từ các bước đầu tiên xuất phát từ một cơ hội bạn có, sau khi gửi các yêu cầu, chào giá, lúc này một cơ hội của bạn đã được thẩm định đánh giá là thành công lúc này bạn hãy chuyển đổi một cơ hội của bạn thành một đơn hàng ngay trực tiếp từ cơ hội đó. 

Còn nếu một đơn hàng của bạn không được xuất phát từ cơ hội thì bạn hãy vào mục Bán hàng và tạo một đơn hàng bình thường cho các đối tác của bạn. Và ở trong mục mua hàng bạn cũng có các bước chào giá, thẩm định yêu cầu , sau khi thẩm định nếu đối tác của bạn đồng ý với chào giá đã đươc đưa ra  có nghĩa là lúc này bạn hãy tạo trực tiếp một đơn hàng ngay trong mục Bán hàng. Và tất nhiên là tất cả các báo giá hay đơn hàng của bạn sẽ được hệ thống WinERP ghi lại