0

Tạo một Task trong Dự án để quản lý và theo dõi quy trình bán hàng.

By
Phạm Tuyết
on 08:54, 05/04/2018 666 lượt xem

 Chắc chắn bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại phải một Task trong Dự án để quản lý để làm gì, và theo dõi quy trình bán hàng như vậy có dư thừa không? Quản lý trên các chức năng CRM, bán hàng, mua hàng chưa đủ hay sao? Thực ra việc quản lý quy trình bán hàng hay mua hàng trong một Task thì chúng ta sẽ dễ dàng quản lý P&L, hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất. 

Ví dụ :  Đối tác của bạn đang sử dụng một sản phẩm nào đó, có các số hoá đơn, số hợp đồn cụ thể .... Có thể sản phẩm của bạn chưa thực sự hoàn hảo và vẫn còn một vài lỗi nhỏ nào đó mà bạn không biết trước được. Khi đối tác của bạn gặp phải vấn đề đó và báo lại cho bạn , vấn đề đó sẽ được đưa vào task để giải quyết . Và trưởng bộ phận sẽ giao lại task này cho bộ phận chuyên môn, các thành viên được phân công trong task sẽ nhanh chóng tiếp nhận Task và xử lý lỗi khách hàng đang gặp phải.

 Với Task này bạn có thể thêm theo dõi là chính khách hàng của bạn như vậy việc trao đổi với khách hàng của bạn sẽ được tạo ra ngay trực tiếp tại Task đó, người support cũng có thể dễ dàng theo dõi các vấn đề có thể xảy ra.

Để xem thêm chi tiết về Chức năng Dự án trong WinERP bạn có thể xem thêm tại đây[link].