0

Chức năng Sản Phẩm trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 09:46, 30/03/2018 846 lượt xem


Odoo CMS - a big picture

Chức năng Sản Phẩm là một chức năng quan trọng trong hệ thống để quản lý các thông tin sản phẩm , tồn kho, giao hàng, nhận hàng, trả hàng, điều chỉnh kho hàng,... Với từng sản phẩm hệ thống sẽ quản lý các thông tin: Mã vạch, biến thể sản phẩm, nhà sản xuất, giá cả, hình ảnh ... và liên kết với các thiết bị khác để giúp đẩy nhanh thời gian truy xuất tình trạng hàng hóa.Trong hệ thống WinERP, chúng ta có thể kết hợp nhiều chức năng liên quan đến hàng hoá (là sản phẩm hay dịch vụ) để quản lý một cách chi tiết hơn, tránh các quy trình chồng chéo và thiếu kiểm soát thường xuyên.

Xem chi tiết thêm tại: [link]