0

Chức năng quản lý Website trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 08:36, 02/04/2018 587 lượt xem

Bảng điều khiển 

Với chức năng này bạn có thể nhìn thấy được các thống kê quan trọng về trang web của mình trên bảng điều khiển, đó là các con số thống kê về số lượng đơn hàng đã giao, tổng số tiền thu về, số lượng sản phẩm đã bán được ... nó là những con số đã được thống kê tổng quát tính đến thời điểm mà bạn đang xem. Bạn có thể xem chúng trong các mốc thời gian khác nhau như 1 năm, 1 tháng,1 tuần. Ngoài ra với bảng điều khiển bạn có thể nhìn thấy được số lượng traffic được  google thống kê về website của bạn.

Odoo image and text block

Diễn đàn

Với chức năng này bạn có thể tạo một diễn đàn trên website như forum, blog, các kênh khác nhau, ở đó bạn có thể tạo một chủ đề liên quan đến trang web của bạn, và bạn cũng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến hệ thống,công việc.... Nó sẽ làm cho trang web hoàn chỉnh về mặt nội dung. Ngoài ra đây cũng là một kênh tương tác , trao đổi với khách hàng đơn giản và hiệu quả nhất.
Odoo text and image block