0

Chức năng phễu bán hàng WINERP

By
Phạm Tuyết
on 07:58, 31/03/2018 536 lượt xem

Chức năng phễu bán hàng của WinERP giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng ở thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh.
Đó là một câu chuyện mà sao chúng ta có thể chuyển đổi một tiềm năng thành một cơ hội bán hàng và cũng làm sao làm chúng ta có thể quản lý được các hoạt động trao đổi của mình với một khách hàng.
Với chức năng phễu bán hàng bạn có thể đưa ra một hướng quản lý quan hệ khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất .

Odoo text and image block

 Xem thêm chi tiết tại: Link[ ].