0

Chức năng Nhân viên trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 03:38, 10/04/2018 388 lượt xem

 Chức năng nhân viên là chức năng hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên của công ty, tên nhân viên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động , tình trạng hôn nhân, chức vụ, địa chỉ, email, số điện thoại, nơi làm việc, hình ảnh cá nhân, ngày làm việc, số lượng nhân viên.....

Xem thêm chi tiết tại: [link]

Odoo CMS - a big picture