0

Chức năng Live Chat trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 03:55, 10/04/2018 624 lượt xem
Live chat là chức năng hỗ trợ tương tác trực tiếp với khách hàng trên website, bạn có thể support khách hàng của mình trực tiếp ở hộp thoại tin nhắn trên màn hình. Chức năng này được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến và nó đem lại hiệu quả tương tác cao.
Xem thêm chi tiết tại: link[ ].
Odoo CMS - a big picture