0

Chức năng Liên hệ trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 07:17, 31/03/2018 365 lượt xem
Odoo CMS - a big picture

 Trong WinERP chức năng liên hệ giống như một cuốn sổ tay lưu giữ lại tất cả các thông tin quan trọng của một nhân viên , một khách hàng, một đối tác và tất cả các thông tin quan trọng khác . Chức năng liên hệ sẽ chứa các thông tin liên quan đến :

+ Tên liên hệ.

+ Địa chỉ.

+ Số điện thoại.

+ Ngôn ngữ.

+ Tên đăng nhập( tài khoản đăng nhập).

+  Các sổ liên lạc khác.

+ Cơ hội bán hàng .

+ Số tài khoản giao dịch.

+ Số thẻ tín dụng.

+ Bán và mua hàng.

+ Ghi chú nội bộ.

Với liên hệ bạn có thể lưu trữ thông tin mua bán hàng ở 2 loại là khách hàng và nhà cung cấp, đồng thời bạn cũng có thể chọn cả hai nếu như đó là một nhà cung cấp và là một khách hàng của bạn.

Ngoài ra với chức năng này chúng ta cũng có thể tạo một lịch hẹn với khách hàng , và sự kiện đó sẽ đươc xuất hiện trên Lịch như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thao tác các giao dịch với khách hàng một cách dễ dàng.

Odoo CMS - a big picture