0

Chức năng Lịch (Calendar)trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 08:07, 30/03/2018 855 lượt xem

 

Chức năng Lịch sẽ giúp bạn lên lịch làm việc cá nhân, lịch làm việc với khách hàng, với các đồng nghiệp hoặc phòng ban trong công ty.
Hệ thống lịch trong WinERP giúp chúng ta note những ý quan trọng và có chế độ nhắc nhở trước khi sự kiện diễn ra, cũng như khoảng thời gian kéo dài của sự kiện. 
Tính năng Lịch sẽ gồm lịch cho các sự kiện chung (của team / bộ phận) và lịch của cá nhân. Chúng ta có thể xem lịch làm việc của các nhân viên khác cùng cấp để lên kế hoạch gặp mặt hiệu quả hơn.

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng lịch tại [link]

Odoo CMS - a big picture