0

Chức năng Kế toán trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 04:10, 03/04/2018 449 lượt xem

Chức năng Kế toán trong WinERP sẽ giúp cho bạn quản lý về mặt tài chính của công ty, kiểm toán các đơn hàng mua vào và xuất ra. Chức năng Kế toán còn cho phép bạn quản lý các bút toán hoá đơn và thống kê số tài khoản tài ngân hàng , số tiền hiện có trong các tài khoản của công ty. 

Với chức năng này WinERP sẽ hỗ trợ bạn tất cả các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, như vậy nó sẽ giúp bạn hạn chế được nguồn nhân lực thủ công và tránh được thất thoát qua nhiều công đoạn khác nhau .

Xem thêm chi tiết tại: [link]

Odoo image and text block