0

Chức năng Ghi chú trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 08:43, 30/03/2018 902 lượt xem

 

Ghi chú là một chức năng giúp ghi lại các hoạt động cá nhân .Giúp quản lý đựợc các công việc của mình trong ngày, trong tuần, trong tháng.

Bạn có thể tạo cấu trúc ghi chú cá nhân của mình theo cấu trúc Agile: To Do,Doing, Done, Drop, Backlog.

Với các công việc đang cần làm bạn sẽ cho vào mục To Do, với các việc đang làm bạn sẽ để ở mục Doing, còn với những việc  đã hoàn thành thì bạn cho vào mục Done , đối với các việc làm đã bị huỷ thì bạn để vào mục Drop, và những việc bạn không thể giải quyết  bạn có thể cho vào mục Backlog.

Với mỗi một công việc bạn có thể tạo log note, từ khoá, đánh dấu sao để biết đựơc sự ưu tiên, mức độ quan trọng của công việc nào nên làm trước.

Với chức năng ghi chú này bạn cũng có thể lên lịch làm việc cá nhân và tạo nhắc nhở .

Bạn cũng có thể thêm theo dõi và gửi tin nhắn đến cho những người được gắn theo dõi. Có thể những người này là những người đang cùng làm chung một công việc với bạn.

Ghi chú sẽ giúp cho bạn làm việc có lên kế hoạch , sắp xếp thời gian làm việc hợp lý .

Xem thêm chi tiết tai :[link]

Odoo image and text block