0

Chức năng Dự án trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 01:23, 03/04/2018 708 lượt xem

Chức năng Dự án

Chức năng Dự án là một chức năng rất quan trọng hỗ trợ phân bố, quản lý công việc của các bộ phận trong công ty, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên. Mỗi một công việc trong dự án sẽ có người Lead dự án, có thể phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, Các thành viên trong nhóm sẽ theo dõi các nhiệm vụ và thời gian kết thúc giúp đảm bảo tiến độ thực thi mục tiêu chung cho toàn công ty.Với từng dự án, mỗi cá nhân có thể ghi chú lại các điểm quan trọng, lên lịch làm việc cho team, phân bổ công việc dựa trên giao diện kéo thả, gửi các tài liệu đính kèm thuận tiện hơn.

Xem thêm chi tiết tại [link]

Odoo image and text block