0

Chức năng Bảng lương trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 04:26, 03/04/2018 486 lượt xem

Chức năng Bảng lương trong WinERP

Với chức năng Bảng lương trong WinERP bạn có thể tạo bảng lương cho nhân viên, tạo phiếu lương nhân viên và thiết lập cấu trúc lương , quy tắc trả lương nhân viên, ghi nhận đóng góp,và mẫu hợp đồng lợi ích, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phạt và thưởng của nhân viên.

                     Xem thêm chi tiết tại: [link]

Odoo image and text block