0

Chức năng Bán hàng trong WinERP

By
Phạm Tuyết
on 09:52, 31/03/2018 841 lượt xem


Chức năng bán hàng là một chức năng quản lý tổng quát tất cả các hoạt động bán hàng diễn ra trong công ty, từ khi bắt đầu tạo một báo giá cho đến khi kết thúc việc giao dịch với khách hàng .
 
Odoo image and text block

Bên cạnh đó Winerp hỗ trợ bạn quản lý được tất cả các thuộc tính của sản phẩm , biến thể sản phẩm ( đối với các trường màu sắc , cân nặng , khối lượng ...) từ đó một sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau. 

Odoo text and image block

 

Ngoài ra bên trong chức năng sản phẩm thì WinERP sẽ hỗ trợ bạn quản lý báo cáo bán hàng, qua đó bạn sẽ biết được mức độ bán hàng của bạn chênh lệch nhau như thế nào từ đó bạn sẽ đưa ra đựoc hướng đi để có thể giải quyết được các vấn đề khó khăn đang mắc phải.

Odoo image and text block

 Ngoài ra trong chức năng bán hàng WinERP còn quản lý thêm các kênh bán hàng , thống kê doanh thu từ các kênh bán hàng .

Odoo text and image block