Tính năng Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process)

Phân hệ này cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống), v.v….

Nó được tích hợp với cổng email để tự động lấy các email gửi đến từ các ứng viên và tự động lưu trữ hồ sơ ứng viên (nộp bằng email) trong danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Nó cũng được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu CV và tìm ra ứng viên mà bạn đang tìm kiếm. Tương tự, phân hệ được tích hợp với Phân hệ Khảo Sát cho phép bạn xác định các cuộc phỏng vấn cho các công việc khác nhau. Bạn có thể xác định các giai đoạn khác nhau của cuộc phỏng vấn và dễ dàng đánh giá ứng viên từ giao diện kanban.

Odoo image and text block

Xây dựng bảng mô tả công việc & hệ thống hóa quy trình tuyển dụng

Xây dựng các bảng mô tả công việc cho từng vị trí trông công ty kèm với các quyền lợi. Sau đó, chỉ với vài cái click chuột, phần tuyển dụng sẽ xuất hiện trên website của bạn để bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển từ các ứng viên. Việc quản lý trạng thái của hồ sơ cũng được xây dựng theo mô hình phân nhánh theo trạng thái giúp cấp quản lý trực tiếp theo dõi tiến độ bất kỳ lúc nào.

Ngay khi có ứng viên được chọn, hệ thống WinERP Odoo tự chuyển sang trạng thái hợp đồng và bắt đầu kích hoạt tài khoản để nhân viên có thể sử dụng WinERP Odoo.

Theo dõi hiệu quả tuyển dụng từ các kênh

Tuyển dụng cũng cần có KPI và kênh hiệu quả, điều này cũng ảnh hưởng đến chi phí Doanh Nghiệp

Tùy theo yêu cầu, mỗi vị trí tuyển dụng có thể được gán email chỉ định sẵn để nhận thông tin từ các ứng viên vừa nộp hồ sơ. Tất cả đều được đo lường cụ th.
Cho dù ứng viên liên lạc bằng email hay nộp hồ sơ qua hẹ thống, tất cả dữ liệu 
(hồ sơ, thư xin việc, v.v..) đều được hệ thống lưu trữ lại đồng bộ. Nhân viên phụ trách nhân sự dễ dàng theo dõi và phải hồi cho tất cả ứng viên chỉ bằng vài thao tác đơn 

          
                                                  


 

                                      Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng

Tùy theo yêu cầu và chiến lược tuyển dụng, phòng nhân sự có thể điều chỉnh quy trình tuyển dụng cho từng vị trí cụ thể. Ví dụ, các bước trong quy trình tuyển dụng bao gồm: Hồ sơ mới, Phỏng vấn qua điện thoại, Phỏng vấn trực tiếp, Gặp Giám Đốc, Đã gửi Offer, Không đạt yêu cầu, v.v…

Với chế độ xem Kanban và hệ thống trao đổi nội bộ sẽ giúp các thành viên liên quan đến quá trình tuyển dụng trao đổi và nắm được tiến độ một cách chuẩn xác nhất..

Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự

Tất cả hồ sơ của ứng viên tham gia tuyển dụng được tổng hợp khoa học và có thể trích lục sau này. Đồng thời, khi nhân sự được nhận, toàn bộ hồ sơ được chuyển qua trạng thái ký hợp đồng & tạo tài khoản để thao tác ngay trên hệ thống.