Tính năng Quản lý Tài sản (Assets Management)

Phần mềm được thiết lập sẵn theo thông tư 200 phù hợp với mọi doanh nghiệp Việt Nam
Odoo image and text block

Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng

 Dễ dàng kiểm soát tài sản theo các sổ tài khoản được thiết lập sẵn theo thông tư 200 phù hợp với mọi doanh nghiệp Việt Nam

Quản lý khẩu hao hiệu quả 

  Phân hệ này quản lý toàn bộ các loại tài sản (sở hữu bởi Doanh nghiệp, Tổ chức hay một cá nhân). Phân hệ cũng cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại Tài sản Cố định (TSCĐ). Việc trích khấu hao theo quy tắc định trước có thể được thực hiện định kỳ thủ công hoặc tự động bằng hệ thống ERP, tùy theo yêu cầu của Nhà Quản trị .

Odoo text and image block
 Odoo image and text block

 

Đơn giản hóa công việc

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa 95% so với công cụ hoà giải thông minh của chúng tôi

 Odoo image and text block

 Quản lý Hóa đơn và Chi phí

Kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp và nhận được dự báo rõ ràng về hóa đơn tương lai của bạn để thanh toán.

Mẫu báo cáo đơn giản

Báo cáo của bạn, theo cách bạn thích.

Dễ dàng tạo báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo dòng tiền mặt.

Nhanh chóng lọc, phóng to, chú thích và so sánh bất kỳ dữ liệu nào.

Sử dụng khối lập báo kinh doanh để báo cáo trên bất kỳ kích thước nào.