Phân hệ tự động hóa tiềm năng (Lead Automation)

Tự động hóa tiềm năng

Odoo image and text block


  Mô-đun "Tự động hóa tiềm năng" của WinERP cung cấp cho bạn sự tự động hóa tiềm năng thông qua các chiến dịch tiếp thị, hoàn toàn tương thích và tùy biến.

 Các chiến dịch năng động và nhiều kênh, cho phép bạn thực hiện theo chiến lược tiếp thị của bạn một cách phù hợp với nhu cầu của bạn.

Phần mềm Quản lý Chiến dịch tiếp thị


  Ứng dụng mạnh mẽ này sẽ giúp bạn định hướng hiệu quả hoạt động tiếp thị và để tối ưu hóa các chiến dịch từ đầu đến khi kết thúc đơn hàng.

Bạn có thể xác định phân khúc và tiềm năng các hoạt động chiến dịch của bạn của khu vực cụ thể. Sau đó, bạn có thể phân tích kết quả kiểm tra hiệu suất của các chiến dịch và tác động thương mại của họ.

Odoo text and image block

Tạo Chiến dịch Email Marketing riêng của bạn

Odoo image and text block


  Thiết kế các chiến dịch tiếp thị như quy trình công việc, bao gồm các mẫu email để gửi, báo cáo để in và gửi qua email, hành động tùy chỉnh và các ví dụ khác.

Khởi động chiến dịch của bạn trong chế độ mô phỏng để kiểm tra theo thời gian thực hoặc tăng tốc, và tinh chỉnh nó cho kết quả tốt nhất.

Bạn cũng có thể bắt đầu chiến dịch thực tế trong chế độ sử dụng, trong đó mỗi hành động đòi hỏi phải có xác nhận của nhãn hiệu.

Thống kê chiến dịch


  Khởi động chiến dịch trực tiếp và xem số liệu thống kê chiến dịch, tất cả mọi thứ hoàn toàn tự động.

Hệ thồng quản lý chiến dịch tiếp thị cung cấp cho bạn số liệu thống kê cho mỗi chiến dịch và có một cái nhìn tổng quan đầy đủ các hoạt động tiếp thị của bạn.

Odoo text and image block