Phân hệ Hóa đơn điện tử & Thanh toán (Billing)

Tạo hóa đơn dễ dàng

Gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến.

Odoo image and text block


  Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến. WinERP sẽ tự động tích hợp với các ứng dụng khác để thanh toán tự động dựa trên hoạt động của bạn.


Gửi hóa đơn không mất nhiều công sức


 Gửi hoá đơn trực tiếp cho khách hàng của bạn trong một nhấp chuột. Hoá đơn được tự động đính kèm vào email như là một tập tin PDF.

Odoo text and image block

Thanh toán nhanh hơn

Hóa đơn điện tử và tự động theo dõi.

Odoo image and text block


  Được thanh toán trực tuyến với dịch vụ xử lý thanh toán paypal hoặc các phương thức khác. Thoát khỏi sự mệt mỏi vì phải liên tục nhắc nhở các khoản nợ của khách hàng. Đơn giản chỉ cần cài đặt và tự động hóa theo dõi để được thanh toán một cách nhanh chóng.

Kết nối Tài khoản ngân hàng của bạn


 

 Nhập bản sao kê ngân hàng của bạn và cân đối chúng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Chuẩn bị các ủy nhiệm chi dựa trên hóa đơn nhà cung cấp của bạn và điều khoản thanh toán.

Odoo text and image block

Phân tích các hoạt động thu chi

Odoo image and text block


  Tra cứu trực tiếp các thông tin quan trọng với bảng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh. Phân tích hoá đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng, vv

Tích hợp với các ứng dụng khác


  Tạo hóa đơn tự động dựa trên đơn đặt hàng, đơn đặt hàng giao hàng, hợp đồng hoặc về thời gian và nguyên vật liệu. Xác nhận lại để tạo hóa đơn tự động định kỳ

Odoo text and image block