Phân hệ Đặt suất Ăn trưa


Odoo CMS - a big picture

Nhiều công ty đặt cơm hộp, đồ ăn nhanh từ các nhà hàng cho các nhân viên của mình để giúp nhân viên tiết kiệm thời gian đi ăn uống, dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi buổi trưa để sẵn sàng cho phiên làm việc buổi chiều. Tuy nhiên việc quản lý bữa ăn trong công ty thường cần phải có một hay nhiều người chuyên trách khi mà số lượng nhân viên lớn và việc quản lý các nhà cung cấp bữa trưa cho nhân viên trở nên cấp thiết.

Phân hệ "Đặt suất ăn trưa" được phát triển để làm cho việc quản lý này không những được dễ dàng hơn mà còn giúp cho nhân viên có nhiều công cụ và tiện ích tốt hơn.

Ngoài việc cung cấp khả năng đầy đủ để quản lý bữa trưa & các nhà cung cấp bữa trưa, phân hệ này còn có khả năng hiển thị cảnh báo và cung cấp các lựa chọn nhanh chóng dựa trên sở thích của từng nhân viên.

Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian của nhân viên và tránh cho họ luôn luôn phải mang tiền mặt trong túi, thì phân hệ này là cần thiết và vô cùng hữu ích.