Business Intelligence (Trí tuệ doanh nghiệp - BI)

Thống kê dữ liệu


Odoo image and text block


  WinERP/Odoo giúp bạn một cách dễ dàng để xem các số liệu thồng kê về bất kỳ dữ liệu quan trọng nào.

Bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết và đồ thị trong bất kỳ định dạng nào bạn cần - tất cả trong vài cú nhấp chuột đơn giản

Không cần thiết cho chương trình chuyên dụng để tạo ra các đồ thị và biểu đồ

Biểu đồ  bảng đồ nhiệt (Heat map)  Hệ thống mã nguồn mở tuyệt vời này cung cấp cho bạn một tính năng đó cho bạn thấy các bản đồ nhiệt, vì vậy bạn có thể dễ dàng hiểu được sự phát triển của tất cả các dự án và các hoạt động khác. Bạn có thể đánh dấu các dữ liệu - bao nhiêu giờ đã được sử dụng cho từng dự án, nhiệm vụ... Nó rất hữu ích cho việc theo dõi tiến độ và đánh giá của từng hoạt động.

Odoo text and image block

Bộ lọc tuỳ chọn


Odoo image and text block


  Bạn có thể lọc mỗi phân tích, với các bộ lọc mẫu hoặc dựa trên nhu cầu riêng của bạn.

Đây là cách dễ dàng để có được thông tin chính xác mà bạn cần. Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ chương trình để tạo ra các đồ thị và biểu đồ -. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện với phần mềm phân tích dữ liệu của WinERP/Odoo

phần mềm tạo báo cáo của WinERP/Odoo cho phép bạn tạo ra các báo cáo và phân tích - bạn có thể tạo ra tất cả các tài liệu bạn cần với vài cú nhấp chuột đơn giản từ một mẫu có sẵn hoặc với nhu cầu của bạn.

Track The Process  Theo dõi tiến trình của từng hoạt động.. (Dự án, báo cáo, hóa đơn, ..) và nhận được thông tin thống kê về tất cả các chủ đề

Bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong một biểu đồ dạng bảng, với cấu trúc chi tiết rõ ràng.

Ứng dụng Business Intelligence cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất cho việc theo dõi và tổng hợp rõ ràng của tất cả các dữ liệu quan trọng.

So với các ví dụ khác của các ứng dụng như vậy trên thị trường, WinERP/Odoo cung cấp cho bạn một phần mềm tuyệt vời, thân thiện, đơn giản, nhanh chóng và tích hợp đầy đủ.

Odoo text and image block