Phần mềm quản lý ERP có đặc điểm gì nổi bật?


Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ quản lý doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến, mà cụ thể là sử dụng hệ thống phần mềm ERP – giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể. Không phải ngẫu nhiên mà hệ thống ERP lại được ưa chuộng đến thế, bài viết dưới đây sẽ phân tích những điểm nổi bật của hệ thống phần mềm ERP so với phương pháp truyền thống.

Các đặc trưng của hệ thống ERP

Thiết kế mô-đun

Thiết kế mô-đun của một hệ thống phần mềm ERP kết hợp các mô-đun kinh doanh khác nhau như sản xuất, tài chính, kế toán và phân phối, với mỗi mô-đun đảm nhận các chức năng của một phần hoặc bộ phận cụ thể của một tổ chức. Các mô-đun riêng biệt hoạt động trong thời gian thực với các khả năng xử lý hàng loạt và trực tuyến. Với thiết kế module, doanh nghiệp có thể mua ERP theo từng giai đoạn tùy khả năng.

Tích hợp chặt chẽ

Các module được tích hợp giúp cho thông tin giữa các phòng, ban được kế thừa, đảm bảo đồng nhất thông tin. Từ đó, giúp giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi đồng thời cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban. Mặc dù các mô-đun này hoàn toàn tách biệt, chúng được tích hợp theo cách như vậy để cung cấp luồng dữ liệu liền mạch giữa các mô-đun khác nhau. Điều này mở rộng tính minh bạch hoạt động được cung cấp bởi giao diện chuẩn

Cơ sở dữ liệu chung

Có một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tập trung chung, là một đặc tính quan trọng của một hệ thống phần mềm ERP tốt. Tất cả các dữ liệu được nhập và lưu trữ chỉ một lần và sau đó được sử dụng bởi tất cả các phòng ban và mô-đun cùng một lúc. Điều này giúp loại bỏ các lỗ hổng vốn có liên quan đến việc sử dụng một cơ sở dữ liệu phân tán. Cấu trúc cơ sở dữ liệu phân tán tạo ra rất nhiều sự trùng lặp và dư thừa dữ liệu, với những rủi ro không nhất quán trong dữ liệu tăng theo cấp số nhân.

Khả năng phân tích quản trị

Hệ thống ERP có thể đưa ra các phân tích dựa trên các trung tâm chi phí (cost center) hay chiều phân tích (dimension) để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thiết kế linh hoạt và mở

Bởi vì các tổ chức gần như luôn luôn vận động và thay đổi, hệ thống phần mềm ERP cung cấp rất nhiều sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của doanh nghiệp. Các hệ thống này có kiến trúc hệ thống mở, cho phép gắn hoặc tháo bất kỳ mô-đun nào khi được yêu cầu mà không ảnh hưởng đến các mô-đun khác.

Tự động tạo thông tin

Hệ thống ERP cung cấp các công cụ thông minh kinh doanh như hệ thống thông tin điều hành, hệ thống hỗ trợ quyết định, hệ thống cảnh báo dễ dàng, khai thác dữ liệu và báo cáo để giúp mọi người cải thiện việc ra quyết định. Một hệ thống ERP tốt có một bộ sưu tập của tất cả các thực tiễn kinh doanh tốt nhất được áp dụng trên toàn thế giới. Do vậy, có thể nói ERP có tính dẫn hướng (driver). Mặt tích cực này cho phép doanh nghiệp học tập các quy trình quản lý doanh nghiệp trong chương trình để thiết lập quy trình quản lý của mình và hoạch định các quy trình dự kiến trong tương lai.

Xem thêm: Bảng giá phần mềm tại WinERP