Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là gì? Tại sao doanh nghiệp nên dùng ERP?

Tìm hiểu thêm về ERP
Odoo image and text block

Thuật ngữ ERP chắc hẳn không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn còn được hiểu 1 cách rất mơ hồ. Bài viết này sẽ cung cấp cho các chủ doanh nghiệp có một góc nhìn đơn giản, dễ hiểu hơn về ERP và lợi ích khi triển khai ERP mang lại cho doang nghiệp của bạn.

Vậy phần mềm ERP là gì?

  • Phần mềm ERP hiểu một cách đơn giản nhất thì đó là phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể, quản lý tất các các hoạt động của doanh nghiệp. Với đặc điểm của mỗi ngành nghề kinh doanh, đặc thù khác nhau thì xây dựng và sử dụng các module hay chắc năng của ERP cũng khác nhau.

  • Ở mỗi doanh nghiệp thay vì sử dụng các phần mềm quản lý rời rạc (Ví dụ: phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý kho...) thì ERP tích hợp tất cả lại. Khi sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm rời rạc, không có sự liên kết số liệu thì sử dụng ERP doanh nghiệp chỉ cần một phần mềm duy nhất với các module thực hiện các chức năng tương tự như các phần mềm quản lý rời rạc, nhưng các module này có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Bởi vì tính tích hợp tổng thể này mà doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP sẽ có khả năng kiểm soát tốt hơn các vấn đề như công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính xác và phù hợp với năng lực của mình.

Vậy tại sao doanh nghiệp nên dùng phần mềm ERP?

  •  Tăng hiệu quả công việc của nhân viên

Gia tăng năng suất lao động chính là một trong những lợi ích lớn nhất doanh nghiệp nhỏ nhận được từ hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Bởi vì năng suất lao động ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của mọi tổ chức, doanh nghiệp ở mọi mức độ quy mô. Với ERP, dữ liệu kinh doanh sẽ được chia sẻ minh bạch, chính xác giữa nhiều phòng ban trong tổ chức, giúp mỗi nhân viên tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các công việc thủ công, thời gian chờ đợi trước khi nhận được thông tin họ thực sự cần.

  • Nguồn dữ liệu chính xác

Khi doanh nghiệp nhỏ của bạn chuyển sang sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Các quản lý và nhân viên sẽ không còn phải đau đầu rà soát số liệu bị lệch. Việc kiểm kê hàng tồn hoặc tìm một lỗi sai trong kế toán có thể khiến nhân viên của bạn mất rất nhiều giờ đồng hồ, thậm chí mất hàng tháng.Các luồng thông tin được cập nhật liên tục theo thời gian thực và được kết nối với nhau thành một hệ thống. Chính vì vậy, các báo cáo tự động được tạo ra bởi phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cũng sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.

  • Giảm chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là một trong những vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bằng cách sử dụng ERP, thống nhất các luồng dữ liệu, hạn chế tối đa các đầu việc thủ công, phân công công việc hợp lý, kiểm soát hiệu quả năng suất làm việc của nhân viên, họ có thể cắt giảm tối đa chi phí hoạt động để có vốn đầu tư cho những thương vụ lớn hơn trong tương lai.

Xem thêm : 9 lợi ích mà hệ thống ERP mang lại cho doanh ghiệp

 

Vậy phần mềm ERP là gì?

  • Phần mềm ERP hiểu một cách đơn giản nhất thì đó là phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể, quản lý tất các các hoạt động của doanh nghiệp. Với đặc điểm của mỗi ngành nghề kinh doanh, đặc thù khác nhau thì xây dựng và sử dụng các module hay chắc năng của ERP cũng khác nhau.

  • Ở mỗi doanh nghiệp thay vì sử dụng các phần mềm quản lý rời rạc (Ví dụ: phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý kho...) thì ERP tích hợp tất cả lại. Khi sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm rời rạc, không có sự liên kết số liệu thì sử dụng ERP doanh nghiệp chỉ cần một phần mềm duy nhất với các module thực hiện các chức năng tương tự như các phần mềm quản lý rời rạc, nhưng các module này có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Bởi vì tính tích hợp tổng thể này mà doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP sẽ có khả năng kiểm soát tốt hơn các vấn đề như công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính xác và phù hợp với năng lực của mình.

Vậy tại sao doanh nghiệp nên dùng phần mềm ERP?

  •  Tăng hiệu quả công việc của nhân viên

Gia tăng năng suất lao động chính là một trong những lợi ích lớn nhất doanh nghiệp nhỏ nhận được từ hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Bởi vì năng suất lao động ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của mọi tổ chức, doanh nghiệp ở mọi mức độ quy mô. Với ERP, dữ liệu kinh doanh sẽ được chia sẻ minh bạch, chính xác giữa nhiều phòng ban trong tổ chức, giúp mỗi nhân viên tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các công việc thủ công, thời gian chờ đợi trước khi nhận được thông tin họ thực sự cần.

  • Nguồn dữ liệu chính xác

Khi doanh nghiệp nhỏ của bạn chuyển sang sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Các quản lý và nhân viên sẽ không còn phải đau đầu rà soát số liệu bị lệch. Việc kiểm kê hàng tồn hoặc tìm một lỗi sai trong kế toán có thể khiến nhân viên của bạn mất rất nhiều giờ đồng hồ, thậm chí mất hàng tháng.Các luồng thông tin được cập nhật liên tục theo thời gian thực và được kết nối với nhau thành một hệ thống. Chính vì vậy, các báo cáo tự động được tạo ra bởi phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cũng sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.

  • Giảm chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là một trong những vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bằng cách sử dụng ERP, thống nhất các luồng dữ liệu, hạn chế tối đa các đầu việc thủ công, phân công công việc hợp lý, kiểm soát hiệu quả năng suất làm việc của nhân viên, họ có thể cắt giảm tối đa chi phí hoạt động để có vốn đầu tư cho những thương vụ lớn hơn trong tương lai.

Xem thêm : 9 lợi ích mà hệ thống ERP mang lại cho doanh ghiệp