GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH SẢN XUẤT GỖ

Ở mọi lĩnh vực kinh doanh, việc ứng dụng hệ thống phần mềm vào trong quản trị là việc vô cùng cần thiết để theo dõi mọi hoạt động của công ty để từ đó đưa ra kết quả cuối cùng cũng đồng thời biết được lợi nhuận và khoản lỗ của công ty bạn. 

​Để làm được điều đó, hầu hết các doanh nghiệp cần có một giải pháp quản trị trong công ty của họ. Một số doanh nghiệp sử dụng Excel, Access trong khi một số khác có một hệ thống phần mềm ERP  phát triển riêng theo đặc thù. Nhưng những hệ thống này chỉ đáp ứng nhu cầu tạm thời, khi các công ty này phát triển nhanh chóng hầu hết các phần mềm đang sử dụng không thể đáp ứng được các nhu cầu hiện tại.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH GỖ

Odoo image and text block 

Giống như trong bất cứ những ngành khác, hệ thống phần mềm ERP  cũng có giải pháp tốt nhất cho ngành công nghiệp sản xuất gỗ. Hầu hết tất cả các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, sản xuất, phân phối và bán hàng của ngành gỗ đều được quản lý đầy đủ trong bộ giải pháp phần mềm ERP

Ngành công nghiệp đồ nội thất hiện có mặt trên toàn thế giới và có nhiều yêu cầu quản lý đặc thù. Giải pháp phần mềm ERP  cho ngành công nghiệp sản xuất gỗ sẽ được yêu cầu giữ tất cả các các thông tin chi tiết của khách hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp và chi tiết của từng nhà cung cấp và các chi phí liên quan khác…

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Đồ nội thất có nhiều loại kích thước, màu sắc, bán thành phẩm, vải bọc và các sản phẩm tùy chọn. Đây là cách đặt một nhu cầu gia tăng trên hệ thống thông tin để cung cấp các chức năng và tính linh hoạt cần thiết trong kinh doanh

ERP cho ngành công nghiệp đồ gỗ giúp doanh nghiệp trong việc theo dõi các loại hàng tồn kho nội thất như sản xuất đồ nội thất văn phòng gồm ghế ngồi, đồ nội thất bọc da và yêu cầu đặc biệt.

  Odoo text and image block
Odoo image and text block

ERP giúp các ngành công nghiệp nội thất đưa ra một phản ứng nhanh chóng cho bất kỳ tình huống phát sinh và thu hồi sản phẩm. Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất gỗ là hữu ích để duy trì danh sách nguyên liệu đã qua sử dụng, bao nhiêu sản phẩm được phát triển và bán ra, các chi tiết của khách hàng và nhà cung cấp, tổng số tiền chi tiêu và doanh thu đạt được. Ngoài ra, nhằm cải thiện lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi tiêu không cần thiết và có được từ các cơ hội mới. 

LỢI ÍCH ERP MANG LẠI CHO NGÀNH GỖ

    Theo thời gian những thay đổi các tính năng mới được bổ sung vào kinh doanh, với phần mềm ERP  công ty bạn có thể dễ dàng mở rộng. Chính vì điều này, doanh nghiệp có thể thêm các chức năng mới, quy trình, bộ phận, và nhiều hơn nữa vào hệ thống ERP một cách dễ dàng.

    Odoo text and image block
    Odoo image and text block
    Doanh nghiệp bạn sẽ có được nhiều báo cáo từ hệ thống ERP, trong đó cung cấp cho công ty bạn danh sách tất cả các hoạt động giao dịch trong kinh doan

     

    Doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn với hệ thống ERP trong khi di chuyển từ bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào.

    Odoo text and image block
    Odoo image and text block
    Hệ thống giúp công ty bạn giảm chi phí và tăng lợi nhuận khi tất cả các quy trình của doanh nghiệp được sắp xếp hợp lý, công ty bạn có thể xác được định những khoản rò rỉ trong hệ thống ERP. Ngoài ra ERP còn giúp công ty bạn cải thiện việc quá trình mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho, và dự báo nhu cầu mua sắm sắp tới, vv, về cơ bản hệ thống ERP sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng và làm cho nó phản ứng nhanh hơn.