GIẢI PHẢP ERP CHO NGÀNH F&B

Là một nhà sản xuất thực phẩm giải khát, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực liên tục liên quan tới lợi nhuận, sự thay đổi liên tục và yêu cầu theo mùa của các khách hàng cũng như người tiêu dùng, thay đổi thói quen ăn uống của người dân trên thế giới, áp lực về các quy định an toàn thực phẩm,v.v.

Tất cả điều này, doanh nghiệp cần phải tiếp tục đổi mới để cung cấp các sản phẩm mới và tốt hơn cho khách hàng của công ty, để làm cho họ luôn thấy hài lòng và trung thành với sản phẩm của doanh nghiệp. Để theo dõi các việc trên, doanh nghiệp bạn cần phải có một người đồng hành đáng tin cậy, là người không chỉ chia sẻ khối lượng công việc của công ty bạn mà còn mang lại kinh nghiệm và góc nhiền tốt để giúp doanh nghiệp lấy được giá trị tốt hơn trên sự cố gắng ấy.

Đối mặt với các quy định an toàn thực phẩm một cách tự tin

Odoo image and text block
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

 • Đảm bảo kiểm tra chi tiết chất lượng ở mỗi công đoạn 

 • Thực hiện quản lý thuốc tính từng hạng mục

 • Quản lý tuổi tồn kho, hạn sử dụng theo từng lo va tái kiểm tra khi có yêu cầu

 • Đảm bảo duy trì hoạt động các thiết bị quan trọng

 • Gắn và duy trì các chứng chỉ có liên quan đến việc sử dụng hệ thống quản lý tài liệu

 • Thi hành các hoạt động sản xuất tốt với việc sử dụng với các tính năng theo dõi lô,.... 

Cải thiện thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường

Luôn mang lại sự thay đổi các sở thích của người tiêu dùng bằng cách thay đổi lối sống, cải thiện tiêu chuẩn sống và tăng ý thức về sức khỏe gây ra là những thách thức cho các nhà sản xuất để giới thiệu các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát mới nhanh hơn với sự chấp nhận cao.

 •  Triển khai dự toán chi tiết cho các sản phẩm mới

 • Triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển sản phẩm mới như các dự án R&D riêng để kiểm soát tốt hơn

 • Quản lý thử nghiệm sản phẩm

 • Phân tích hiệu suất hàng trong kho với khả năng phân tích hàng tồn kho

Odoo text and image block

 Cải thiện hiệu quả quy trình sản xuất

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt biệt nhất

Odoo image and text block
 • Triển khai bảo mật công thức để đảm bảo an toàn

 • Dùng phép tính lãi/lỗ để thoe dõi sựu hao hụt

 • Phân tích nguyên liệu và hoạt động khác để cải thiện hiểu quả hoạt động

 • Duy trì thuộc tính sản phẩm trong kho

 • Quản lý tuổi sản phẩm và thời gian hết hạn

 • Sử dụng đơn vị đo lường kép trong khi quản lý tồn kho

 • Sản xuất hàng loạt và bán trong các kích cỡ khác nhau