13 Lợi ích của việc triển khai ERP Odoo

Lê Út Dư

Odoo ERP là một phần mềm duy nhất bao gồm tất cả các modul nhỏ trong đó. Nó cũng giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp. Khi có sự thay đổi trong hoạt động của công ty, Odoo ERP giúp thông qua những thay đổi và cung cấp sự linh hoạt. Một tính năng hữu ích khác là bảo mật dữ liệu.


 

Triển khai ERP Odoo trong kinh doanh có thể mang lại những lợi ích sau:

 

1.    Hiệu quả:

Hệ thống ERP loại bỏ các thủ tục lặp đi lặp lại và làm giảm nhu cầu nhập dữ liệu theo cách thủ công. Hệ thống sắp xếp hợp lý các quy trình kinh doanh và các chức năng bên trong và do đó giúp các công ty thu thập dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn.

 

2.    Thông tin tích hợp:

Tất cả dữ liệu được lưu giữ ở một vị trí dễ dàng hơn khi so sánh với dữ liệu được phân phối ở một số vị trí nơi dữ liệu luôn được cập nhật.

 

3.    Báo cáo:

Một hệ thống báo cáo thống nhất và duy nhất có mặt để phân tích và theo dõi trạng thái của doanh nghiệp. Với phần mềm trợ giúp ERP, việc báo cáo trở nên dễ dàng và tùy biến hơn. Trong trường hợp yêu cầu dữ liệu phức tạp, các tính năng báo cáo có trong Odoo sẽ giúp dự án dữ liệu theo cách hiệu quả hơn. Người dùng cũng có thể chạy báo cáo của riêng họ mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ CNTT.

 

4.    Hiển thị:

Một khả năng hiển thị đầy đủ của tất cả các quy trình trong tất cả các phòng ban của doanh nghiệp có thể được chiếu với sự trợ giúp của Odoo ERP.

 

5.    Kinh doanh thông minh:

Một số nhà cung cấp ERP mở rộng hệ thống của họ để cung cấp các chức năng kinh doanh thông minh. Với sự giúp đỡ của điều này, chúng ta có thể có được một tầm nhìn tổng thể về các lĩnh vực chính của vấn đề hoặc các khu vực chính cần phát triển.

 

6.    Tích hợp thương mại điện tử:

ERP cung cấp một mức độ tích hợp thương mại điện tử tiên tiến được sử dụng trong trường hợp theo dõi hoặc xử lý đơn hàng dựa trên web.

 

7.    Các mô-đun khác nhau:

Các mô-đun khác nhau trong hệ thống ERP giúp đạt được hiệu quả cao hơn.

 

8.    Phần mềm mô-đun khôn ngoan:

Odoo ERP bao gồm một loạt các mô-đun. Do đó tích hợp giữa các mô-đun là dễ dàng. Nếu bất kỳ mô-đun mới nào được triển khai, sự tích hợp giữa các chức năng hoặc bộ phận khác nhau rất dễ dàng.

 

9.    Lưu trữ và sao lưu tập trung:

ERP cho phép lưu trữ tập trung và sao lưu tất cả dữ liệu.

 

10.  API (Giao diện lập trình ứng dụng):

ERP là dễ dàng để tích hợp các hệ thống khác, ví dụ, đầu đọc mã vạch với ERP với API (Giao diện lập trình ứng dụng)

 

11.  Quản lý doanh nghiệp phân tán trên toàn cầu:

Odoo ERP là một lợi ích cho các công ty kinh doanh phân tán trên toàn cầu.

 

12.  Dịch vụ khách hàng:

ERP cung cấp một dịch vụ khách hàng chất lượng dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhân viên có thể tương tác với khách hàng tốt hơn và có thể cải thiện mối quan hệ với họ, thông qua truy cập nhanh hơn, phù hợp nhất với thông tin và lịch sử của khách hàng.

 

13.  Bảo vệ:

Một hệ thống ERP mới sẽ cải thiện độ chính xác, bảo mật và tính nhất quán của dữ liệu.

 Lê Út Dư